prof. dr hab. Sławomir Patyra

Prof. UMCS dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, radca prawny. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Specjalizuje się w problematyce procesu legislacyjnego, ustroju organów ochrony prawnej oraz współczesnych systemów rządów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli egzekutywy w systemie organów państwowych. Pełni obowiązki kierownika Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie, członka zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz stałego eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.