adw. dr Stanisław Kubiak

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, członek Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA i ORA w Łodzi. W ramach samorządu adwokackiego był także sędzią Sądu Dyscyplinarnego ORA w Łodzi. Egzaminator i wykładowca dla aplikantów adwokackich oraz dla doradców podatkowych z zakresu prawa karnego, a także kodeksu karnoskarbowego. Współautor publikacji na temat prawa karnego.