dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UWr

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych oraz kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego, dotyczących m.in. zagadnień regulacji działalności gospodarczej w Polsce oraz reglamentacji działalności gospodarczej.