Teresa Krawczyk

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa JSFP i spółek. Autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Znany i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, w szczególności skierowanych do instytucji kultury. Prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i dla pracowników RIO, NIK, ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych.