Tomasz Ochocki

Ekspert ds. ochrony danych. Kierownik zespołu merytorycznego ODO 24 sp. z o.o. Specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Projekt Manager PRINCE2. Wykładowca akademicki w ramach podyplomowych studiów „Zarządzanie w podmiotach ochrony zdrowia” prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych w Collegium Civitas. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i w sektorze prywatnym. Współautor opracowania: RODO Nawigator.