dr hab. Tomasz Srogosz, prof. KAAFM

Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.