Tymon Grabarczyk

Prawnik w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przy postępowaniach due dilligence, a także w zakresie gospodarki odpadami. Doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.