dr Urlich Ernst

Doktor nauk prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ, absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetów w Heidelbergu, Moguncji i w Krakowie oraz studiów prawa niemieckiego w Poznaniu i Frankfurcie nad Odrą.