dr Weronika Szafrańska

LL.M. (Heidelberg) – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.