dr hab. Włodzimierz Głodowski, prof. UAM

Prof. UAM w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny i arbiter sądów polubownych stałych i "ad hoc". Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, arbitrażu i mediacji oraz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.