dr hab. Wojciech Gonet

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach; notariusz w Piasecznie; autor ponad 105 publikacji naukowych (monografii, komentarzy, artykułów naukowych) opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, publicznego prawa gospodarczego, prawa i finansów samorządu terytorialnego, uczestnik i prelegent ponad 50 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, prowadzi zajęcia na aplikacji notarialnej, szkolenia dla notariuszy, szkolenia na kursach przygotowujących do państwowego egzaminu notarialnego. Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego.