dr hab. Wojciech Rafał Wiewiórowski, prof. UG

Adiunkt w Pracowni Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego.