r.pr. Zygmunt Jerzmanowski

Radca prawny z ponad 45-letnim doświadczeniem, założyciel i wspólnik zarządzający oraz szef Praktyki Prawa Samorządowego i Komunalnego Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. Certyfikowany Doradca ds. zarządzania (CMC) oraz Prezes Zarządu Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp.k. Specjalista i ekspert z zakresu prawa gospodarki komunalnej i prawa samorządowego, prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń i konsolidacji (fuzji, przejęć) oraz prawa pracy. Doradca setek jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych komunalnych osób prawnych. Likwidator kilku przedsiębiorstw komunalnych i spółek, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Autor ponad 100 artykułów w czasopismach samorządowych: „Wspólnota", „Gazeta Samorządu i Administracji", „Wodociągi Polskie" oraz redaktor i współautor wielu książek o tematyce samorządowo-komunalnej. Wykładowca na licznych ogólnopolskich kursach, sympozjach, forach organizowanych m.in. przez firmę konsultingową Business Expert, Izbę Gospodarczą Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. W swej bieżącej praktyce kancelaryjnej zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym, prowadzi wybrane, skomplikowane projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji przedsiębiorstw sektora komunalnego.