Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 listopada 2015 r. upływa termin... więcej ›

Opis książki

Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdania z wydatków strukturalnych. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań:

10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik.

10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za listopad.

15 stycznia 2016 r. – zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald

31 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe Rb-50 za IV kwartał.

1 lutego 2016 r. upływa termin

 1. przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-27S i Rb-28S,
 2. przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania Rb-34S za IV kwartał,
 3. przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ,
 4. przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał.

10 lutego 2016 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń; dane wypełniane są w zakresie klasyfikacji budżetowej planu i wykonania,

10 marca 2016 r. upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za luty

Do 31 marca 2016 r.należy sporządzić:

 • sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.
 • roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSa

10 kwietnia upływa termin przekazania przez publiczne jednostki oświatowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego:

 • Rb-28NWS, Rb-34S za I kwartał
 • Rb-27S oraz Rb-28S za marzec
 • Rb-Z oraz Rb-N za I kwartał

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jak sporządzić roczne sprawozdania finansowe – szczegółowe omówienie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu wraz z przedstawieniem powiązań poszczególnych wierszy z kontami,
 2. jak w sprawozdaniu finansowym ująć salda kont bilansowych, prawidłowo wyliczyć wynik finansowy i zaprezentować zmiany w funduszu jednostki,
 3. jak wyceniać aktywa i dokonać odpis aktualizujący, w tym odpis na należności m.in. tytułu wyżywienia , wynajmu pomieszczeń w publicznych jednostkach oświatowych,
 4. jak w sprawozdaniu Rb-27S ująć plan, należności, dochody i saldo końcowe należności w stosunku do dochodów zaplanowanych, w tym dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 5. jak w sprawozdaniu Rb-28S ująć plan, jego zaangażowanie, wydatki wykonane oraz zobowiązania w stosunku do wydatków zaplanowanych; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zaangażowaniem;
 6. jak w sprawozdaniu Rb-50 ująć wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz jakie zależności występują pomiędzy sprawozdaniami Rb-50 a Rb-28S i sprawozdaniem Rb-50 o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych zakresu administracji rządowej, sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 7. jakie wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych należy uznać za strukturalne i do jakich kodów je przypisać (np. koszty dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych (w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, tylko za liczbę godzin dodatkowych zajęć) - kod 73, czy koszty zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego (w tym wynagrodzenie) - kod 66),
 8. jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 9. jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 10. jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 11. jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 12. jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników,
 13. jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ.

Schematy księgowań w zakresie:

 1. Kosztów i przychodów na przełomie roku budżetowego,
 2. Różnic inwentaryzacyjnych,
 3. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
 4. Rezerwy,
 5. Różnice kursowe,
 6. Ustalanie wyniku finansowego,
 7. Korekty błędów,
 8. Odpisy aktualizujące należności,
 9. Zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Wzory dokumentów:

 1. Uzgodnienie sald – odcinek A i B,
 2. Protokół z weryfikacji należności,
 3. Zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych,
 4. Zarządzenie o inwentaryzacji,
 5. Przykładowe rozliczenie (wycena) spisu materiałów spisanych w koszty a niezużytych,do końca roku,
 6. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 8. Bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu,
 9. Sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S, Rb-50, Rb-NWS
 10. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN
 11. Sprawozdania Rb-WSa.

Książka zawiera ponadto liczne tabele, zestawienia oraz przykłady sporządzania poszczególnych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki publicznych jednostek oświatowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2015
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 256
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-255-8072-8
 • EAN: 9788325580728
 • Kod serwisu: 00629000