RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  Literatura

podatkowa

2018

Ustawy

Stan prawny: 22 stycznia 2018 r.
Opracowanie zawiera teksty podatkowych aktów prawnych, w tym m.in.:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o kontroli skarbowej,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o podatku od towarów i usług
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • oraz rozporządzenia wykonawcze.

Darmowy dostęp online
do najnowszych aktów prawnych w zbiorze!

Sprawdź publikację

Szczególnie polecamy

Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne

Poradnik opisuje jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz rozliczenie roczne CIT, PIT, VAT. Ponadto publikacje omawia harmonogram prac związanych z podatkowym zamknięciem roku 2017, uwzględniając najnowsze zmiany w prawie, a także wskazując różnice księgowo-podatkowe oraz listy kontrolne.

Podatkowe teksty ustaw

Kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw podatkowych i rozporządzeń, opatrzone wprowadzeniem i indeksem rzeczowym. Wyróżnienie najnowszych zmian, praktyczne przypisy oraz hasła tematyczne ułatwiają zrozumienie znaczenia aktów prawnych.

Podatki w praktyce

Profesjonalne a jednocześnie przystępne objaśnienie poszczególnych instytucji prawa podatkowego oraz zasad ich funkcjonowania w praktyce. Praktyczne wskazówki, liczne przykłady, komentarze oraz przegląd najnowszego orzecznictwa.

Doradca podatkowy

Publikacje opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017, obowiązującą od 28.4.2017 r.

Oprócz testów on-line publikacje dają także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Zamów w pakiecie
20% taniej

Sprawdź publikację

24 lutego 2018 - 19 maja 2018

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jeżeli zawodowo zajmujesz się podatkami, zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu. W trakcie szkolenia najlepsi wykładowcy i specjaliści pomogą usystematyzować Ci Twoją wiedzę oraz pomogą Ci w praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu.

Dowiedz się więcej o kursie

Komentarze

Kompleksowe komentarze do ustaw podatkowych z najnowszym stanem prawnym. Zawierają odniesienia do aktualnego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Prezentują również poglądy Ministerstwa Finansów. Napisane przez praktyków stanowią niezastąpione źródło wiedzy dla osób zajmujących się doradztwem podatkowym.

Szkolenia