Literatura

podatkowa

2017

Ustawy

Stan prawny: czerwiec 2017 r.
Opracowanie zawiera teksty podatkowych aktów prawnych, w tym m.in.:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o kontroli skarbowej,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o podatku od towarów i usług
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Darmowy dostęp online
do najnowszych aktów prawnych w zbiorze!

Sprawdź publikację

Podatkowe teksty ustaw

Kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw podatkowych i rozporządzeń, opatrzone wprowadzeniem i indeksem rzeczowym. Wyróżnienie najnowszych zmian, praktyczne przypisy oraz hasła tematyczne ułatwiają zrozumienie znaczenia aktów prawnych.

Doradca podatkowy

Publikacje opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017, obowiązującą od 28.4.2017 r.

Zamów w pakiecie
15% taniej

Sprawdź publikację

25 listopada 2017 - 24 marca 2018

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jeżeli zawodowo zajmujesz się podatkami, zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu. W trakcie szkolenia najlepsi wykładowcy i specjaliści pomogą usystematyzować Ci Twoją wiedzę oraz pomogą Ci w praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu.

Dowiedz się więcej o kursie

Komentarze

Kompleksowe komentarze do ustaw podatkowych z najnowszym stanem prawnym. Zawierają odniesienia do aktualnego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Prezentują również poglądy Ministerstwa Finansów. Napisane przez praktyków stanowią niezastąpione źródło wiedzy dla osób zajmujących się doradztwem podatkowym.

   Szczególnie polecamy

Najnowsze rozporządzenia wraz z nowymi wzorami. Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w lipcu i wrześniu 2017 r. oraz 1-go stycznia 2018 r.)

VAT. Komentarz, wyd. 13, autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Szkolenie

Monitor podatkowy Prenumerata 2017

Podatki - Rachunkowość - Prawo gospodarcze