Wpływ regulacji COVID-19

Wiarygodne źródło informacji

Zyskaj codzienne wsparcie
w niecodziennej sytuacji

Zbiory przepisów

Najnowszy stan prawny

Sprawdź
  • Skorzystaj z doświadczeń i opinii ekspertów
  • Poznaj właściwą interpretację przepisów i zdobądź rzetelne informacje z bazy wiedzy C.H.Beck
  • Doradź swoim Klientom, wykorzystując sprawdzone źródła informacji.
Restrukturyzacja. Upadłość
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Fuzje i przejęcia
W jaki sposób bezpiecznie wyjść z sytuacji kryzysowej oraz jakie możliwe kroki prawne podjąć?
Co może dać firmie postępowanie restrukturyzacyjne i jak je przeprowadzić?
Kiedy podjąć działania związane z niewypłacalnością firmy oraz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Obowiązywanie szczególnych regulacji Covid-19 i podejmowane ograniczenia, które dotykają większość sektorów gospodarczych, przyczyniają się do zachwiania płynności firm i wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Czytaj dalej
Umowy. Zobowiązania
Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania
Czy ustawa o Covid-19 zawiera szczególne regulacje umożliwiające uchylenie się od odpowiedzialności za niewykonywanie umów?
Czy samo wystąpienie siły wyższej (epidemii) powoduje rozwiązanie umowy?
Jakie czynności należy przedsięwziąć w przypadku trudności w spełnieniu świadczenia?

W związku z rozwojem wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz obowiązywaniem szczególnych regulacji Covid-19 istotne znaczenie ma kwestia wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami.

Czytaj dalej
Obsługa spółek i firm. Dokumenty
Czy organy spółek mogą pracować zdalnie?
Czy należy zachować 7-dniowy termin zgłoszenia zmiany danych do rejestru?
Co należy zrobić w przypadku pilnego zawarcia umowy przez spółkę podczas gdy członkowie jej zarządu są na kwarantannie?

W czasach intensywnych przeobrażeń organizacyjnych – prawnicy w ramach obsługi organów spółek i przedsiębiorców będą musieli przygotowywać wiele dokumentów, którymi firma będzie posługiwać się w obrocie, a także dokumentów korporacyjnych, m.in. projektów uchwał oraz innych dokumentów na zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu czy rady nadzorczej, jak też wiele dokumentów do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym do: założenia, likwidacji, przekształcenia, połączenia, podziału, a także restrukturyzacji i upadłości spółek.

Czytaj dalej
Prawo pracy. Kadry
Wynagrodzenia, czas pracy, umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, urlopy, ochrona danych pracowników.
Jak zaradzić niekontrolowanemu spadkowi liczby czynnych pracowników?
Jaki jest dopuszczalny wymiar pracy z domu? Jak zorganizować miejsce pracy zdalnej?
Czy pracownicy mogą odmówić wyjazdów służbowych?

W szczególnych okolicznościach związanych z występowaniem epidemii istotnego znaczenia nabierają przepisy prawa pracy zmodyfikowane przez regulacje Covid-19. Przepisy prawa pracy funkcjonują z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych dotyczących m.in.: pracy zdalnej, zawieszenia obowiązku badań okresowych pracowników; przestoju ekonomicznego; obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Czytaj dalej
Podatki i księgowość
Jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa na bazie rozwiązań wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe?
Jakie są zasady odliczania darowizn przekazanych na zwalczanie COVID-19?
Czy ulga na złe długi obowiązuje w czasach kryzysu epidemicznego?

Wydawanie w zawrotnym tempie co raz to nowszych aktów prawnych powoduje, że pojęcie ich esencji jest niezwykle trudne. Możliwość przejrzystej i szybkiej interpretacji przepisów jest niezbędna do niezaburzonego prowadzenia działalności gospodarczej w czasach kryzysu. W szczególności, gdy lwia część obowiązków podatkowo-rozliczeniowych nie została w całości zawieszona. Z takiego względu, konieczne jest, aby przedsiębiorcy zaznajomili się z przysługującymi im instrumentami pomocowymi oraz byli świadomi jak wykorzystać je w sposób efektywny. Natomiast osoby obsługujące przedsiębiorców, powinni zapoznać się z wszelkimi niuansami prawnymi, zawartymi w Tarczy Antykryzysowej.

Czytaj dalej
Zbiory przepisów
COVID-19. Ustawy antykryzysowe
COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem
Omówienie wpływu regulacji COVID na prawo cywilne, gospodarcze i karne. Dodatkowo opracowanie zawiera teksty najważniejszych aktów prawnych, regulujących sytuację epidemiologiczną w Polsce.
44,10 zł 49,00 zł
Sprawdź
COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów
Stan prawny: 8 maja 2020 r. Kieszonkowy zbiór zawiera tekst 4 rozporządzeń oraz 4 ustaw związanych z sytuacją epidemiologiczną.
17,91 zł 19,90 zł
Sprawdź
Szkolenia online
Postaw na rozwój i skorzystaj z webinariów prawniczych!
Poznaj praktyczną stronę regulacji prawnych w dobie koronawirusa.
Doświadczeni prelegenci
Możliwość zadawania pytań
Dostęp do prezentacji
Bądź na bieżąco – nie przegap nowości i promocji

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.