Dotacje oświatowe Dotacje oświatowe

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

Jednym ze sposobów, w oparciu o który ustalana jest dotacja to podstawowa kwota dotacji (PKD). W oparciu o ten sposób dotacja obliczana jest dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących uczniami niepełnosprawnymi. Sposób obliczania PKD uregulowano w art. 12 ust. 1 FinZadOśwU. Jednak sposób opisu nie zawsze jest jasny i precyzyjny, dlatego też proponujemy Państwu tabelę, która pozwoli obliczyć podstawową kwotę dotacji, na podstawie której będzie można wyliczyć stawki dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Tryb ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na podstawie art. 12 ust. 1 FinZadOśwU i jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 FinZadOśwU, a także metodologia prawidłowego ustalenia danych w formie pięciu tabel pomocniczych

Wzór - 34.8 KB

Tryb ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych gminy X, a także metodologia prawidłowego ustalenia danych do wpisania w tabeli w formie pięciu tabel pomocniczych

Wzór - 34.7 KB

Wskaźnik zwiększający

W przypadku niektórych dotacji (ze względu na ich konstrukcję) drugą czynnością, w ramach obliczania wysokości dotacji należnej, jest przemnożenie kwoty stanowiącej podstawę ustawową na jednego ucznia przez wskaźnik zwiększający dla danego typu szkół. Poniżej tabela ułatwiająca jego obliczenie.

Wzór - 14.7 KB