Szkolenia online Zadbaj o rozwój kompetencji

Sprawdź harmonogram
Najnowsze poradniki
Pytania i odpowiedzi
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Poradnik z wzorami
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Nowość w ofercie
211,65 zł
Najniższa cena:199,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:249,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Poradnik z wzorami
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz dla praktyków
 • Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.: pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników, work-life balance i przejrzystych warunków pracy.
 • Zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Zawiera precyzyjną nawigację wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
254,15 zł
Najniższa cena:239,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:299,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
53 akty prawne
75,65 zł
Najniższa cena:71,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:89,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ustawy towarzyszące
41,65 zł
Najniższa cena:39,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:49,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kieszonkowy zbiór ustaw
12,75 zł
Najniższa cena:12,00 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:15,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praca zdalna
Komentarz | Linia orzecznicza
 • Szczegółowy komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Zasady kontroli trzeźwości, przechowywanie informacji oraz częstotliwość przeprowadzonej kontroli.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej i prawa pracownika.
 • Obowiązki pracodawcy oraz kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • BHP oraz RODO w pracy zdalnej.
126,65 zł
Najniższa cena:119,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik z wzorami
 • Omówienie pracy zdalnej w 5 aspektach: prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy zdalnej i kalkulowania ryczałtu.
 • Przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.
 • Edytowalne wzory dokumentów niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej.
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Regulamin pracy
Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów
 • Szczegółowe omówienie nowelizacji KP, dotyczącej kontroli trzeźwości.
 • Omówienie wszystkich form monitoringu z przykładami odpowiednich postanowień regulaminów.
 • Przedstawienie dwóch wzorów regulaminów – tradycyjnego i dotyczącego firmy w pełni zelektronizowanej.
 • Duża liczba przykładów konkretnych postanowień regulaminu, które pracodawca może zastosować w swojej firmie.
 • Wzory dodatkowych dokumentów, które można połączyć z regulaminem pracy, jak np. procedura antymobbingowa czy załączniki BHP.
135,15 zł
Najniższa cena:127,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Płace w praktyce
Praktyczny poradnik naliczania płac
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Praktyczne rozwiązania, procedury i przykłady obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
System wynagradzania nauczycieli
 • Kompleksowy poradnik uwzględniający nowelizację z 5.8.2022 r.
 • Praktyczne rozwiązania, przykłady oraz odpowiedzi na pytania.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
135,15 zł
Najniższa cena:127,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Płace pracowników instytucji kultury
 • Kompleksowe omówienie wynagrodzeń na podstawie aktualnych przepisów i orzecznictwa.
 • Szeroko omówiona kwestie podatkowe i ubezpieczeń społecznych.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
RODO w zatrudnieniu
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Najniższa cena:127,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
5

marca

1 termin

5 marca
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

marca1

1 termin

8 marca1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

marca2

1 termin

11 marca2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

marca

2 terminy

20 marca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych za-kładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
25

marca

1 termin

25 marca
 • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2024 r. (RehZawU).
29

marca1

2 terminy

29 marca1
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pra-cownikom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2023 r. zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
2

kwietnia2

1 termin

2 kwietnia2
 • Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu obliczamy składkę według stopy obowiązującej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

kwietnia

1 termin

5 kwietnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

kwietnia

2 terminy

10 kwietnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).
15

kwietnia

2 terminy

15 kwietnia
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
19

kwietnia1

1 termin

19 kwietnia1
 • Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 WypadkU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
22

kwietnia2

2 terminy

22 kwietnia2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

kwietnia

1 termin

25 kwietnia
 • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r. (RehZawU).
30

kwietnia

1 termin

30 kwietnia
 • Ogłoszenie przez organ administracji rządowej w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU w roku ubiegłym (art. 5b ust. 3 PożytPublU).
6

maja2

1 termin

6 maja2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

maja

2 terminy

10 maja
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).
15

maja

2 terminy

15 maja
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

maja

2 terminy

20 maja
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie infor-macji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZa-wU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
27

maja2

1 termin

27 maja2
 • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r. (RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

maja

2 terminy

31 maja
 • Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2024 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2024 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
 • Przedłożenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami poza-rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie w roku ubiegłym oraz opublikowanie tego spra-wozdania w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 5a ust. 3 PożytPublU).
5

czerwca

1 termin

5 czerwca
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

czerwca

2 terminy

10 czerwca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).
17

czerwca2

2 terminy

17 czerwca2
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

czerwca

2 terminy

20 czerwca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za maj lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych za-kładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
25

czerwca

1 termin

25 czerwca
 • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2024 r. (RehZawU).
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2025
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Wygodny format 145x210 mm {A5},
 • wygodny układ dzień na stronie
 • najważniejsze terminy kadrowe i księgowe,
 • praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy od 2023 r.
 • Kompendium wiedzy czasu pracy, łączące zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Nowy rozdział dotyczący rozliczania czasu pracy w ramach pracy zdalnej.
 • Przykłady obrazujące faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy kierowców
 • Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Zmiany wynikające z Pakietu Mobilności dotyczące m.in.: wynagrodzeń, czasu pracy, kar finansowych, kontroli firm transportowych.
 • Przykłady, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania.
135,15 zł
Najniższa cena:127,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
139,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Szkolenie online
Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
77,40 zł
Najniższa cena:103,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Komentarz do ustawy o PPK
 • Szczegółowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.
 • Informacje, które pozwolą prawidłowo tworzyć oraz prowadzić PPK.
169,15 zł
Najniższa cena:159,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawia zasady przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną oraz wymagania prawne i techniczne dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej elektronicznie.
 • W książce wykorzystano stanowiska urzędowe MRiPS, MC oraz UODO, które miały wpływ na kształt przepisów.
 • Duża liczba przykładów, które obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory z komentarzem
 • Szczegółowe omówienie zasad umożliwiających wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Wzory dokumentów kadrowych do pobrania w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
194,65 zł
Najniższa cena:183,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:229,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prowadzenie akt w 2023 r.
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Pytania i odpowiedzi
390 eksperckich wyjaśnień do konkretnych problemów w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Compliance
Praktyczny poradnik z wzorami do pobrania
 • Kompleksowe omówienie zjawisk niepożądanych na gruncie KP oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania.
 • Omówienie najczęstszych nadużyć, które pojawiają się w relacji pracownik – pracodawca, wraz ze wskazaniem pomocnych rozwiązań.
 • Szerokie ujęcie tematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Szczegółowe omówienie regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów.
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Procedury z wzorami
160,65 zł
Najniższa cena:151,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Obowiązki pracodawcy
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ochrona danych od A do Z
152,15 zł
Najniższa cena:143,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik
119,20 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Polecamy również
Komplet przepisów 2023
109,65 zł
Najniższa cena:103,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zmiany w przepisach
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Przykłady rozliczeń
126,65 zł
Najniższa cena:119,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Poradnik dla JST
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kompleksowe opracowanie
126,65 zł
Najniższa cena:119,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Work-life balance
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny komentarz
160,65 zł
Najniższa cena:151,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zatrudnianie cudzoziemców
143,65 zł
Najniższa cena:135,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Najniższa cena:119,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zbiór przepisów 2023
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
126,65 zł
Najniższa cena:119,20 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Aktualności
Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia
Oskar Sobolewski
Decyzją Rady Ministrów płaca minimalna w 2024 roku wzrośnie do 4242 zł od 1.01 oraz do 4300 zł od 1.07 2024 roku.


Czytaj dalej
Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia 2024 roku o 642 zł
Oskar Sobolewski

W dniu 1 stycznia zmieniła się wysokość płacy minimalnej, która będzie obowiązywała przez pierwsze sześć miesięcy 2024 roku. Zgodnie z podjętą przez Radę Ministrów decyzją w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, płaca minimalna w 2024 roku wzrośnie do 4242 zł od pierwszego stycznia oraz do 4300 zł od pierwszego lipca 2024 roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1.1.2024 r. będzie wynosić 27,70 zł, a od 1.7.2024 r. – 28,10 zł.

Ponownie czeka nas podwójna podwyżka płacy minimalnej
Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.: od 1 stycznia i od 1 lipca. Po raz drugi, podobnie jak w 2023 r. również w 2024 r. będziemy mieli podwójną podwyżkę płacy minimalnej, ponieważ prognozowana inflacja na 2024 r. przekracza 6%. Warto przypomnieć, że od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku płaca minimalna wynosiła 3600 zł.

Do 4300 zł od lipca 2024 roku
W Rozporządzeniu o minimalnym wynagrodzeniu Rada Ministrów wskazała, że:

 • Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2024 r. będzie wynosiło:
  1. od 1.1.2024 r. 4242 zł,
  2. od 1.7.2024 r. 4300 zł;
 • Minimalna stawka godzinowa za pracę w 2024 r. będzie wynosiła:
  1. od 1.1.2024 r. 27,70 zł,
  2. od 1.7.2024 r. 28,10 zł.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1.1.2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5 %. Podwyższenie płacy minimalnej od 1.7.2024 roku do 4300 zł oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1.7.2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 %. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1.1.2024 r., tj. 27,70 zł, oznacza wzrost o 4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1.1.2023 r., czyli o 21,5%. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1.7.2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1.7.2023 r., czyli o 19,5%.

Ważne!
Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. dla małych i średnich firm to około 23,966 miliarda złotych rocznie, a dla dużych 6,776 miliarda złotych – tak wskazano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Wzrost płacy minimalnej oznacza również wzrost wielu świadczeń, dodatków a także wpływa na PPK.

Współczynnik ekwiwalentowy na 2024 rok
Bożena Lenart
W 2024 r. wysokość współczynnika dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 20,92.


Czytaj dalej
Współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2024 roku
Bożena Lenart

W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego w naturze przysługuje mu w zamian ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędna jest znajomość tzw. współczynnika ekwiwalentowego. Współczynnik ten jest przeciętną liczbą dni roboczych w miesiącu w danym roku kalendarzowym. Konieczne jest obliczenie wysokości tego współczynnika na każdy rok, przy czym wysokość ta jest obliczana na podstawie przepisów.

Ustalanie wysokości współczynnika ekwiwalentowego
Sposób ustalania wysokości współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy określają przepisy rozporządzenia MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jak wynika z § 19 ust. 1 tego rozporządzenia współczynnik ten ustala się odrębnie na każdy rok kalendarzowy i stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop, do którego pracownik nabył prawo w związku z ustaniem stosunku pracy w tym roku.

Ważne! W 2024 r. wysokość współczynnika ekwiwalentowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 20,92.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu wysokość współczynnika obniża się proporcjonalnie do ich wymiaru czasu pracy.

Obliczanie współczynnika ekwiwalentowego dla pracowników niepełnosprawnych
Dla obliczania współczynnika ekwiwalentowego nie ma natomiast znaczenia dobowa ani tygodniowa norma czasu pracy, obowiązująca pracownika. Wysokość współczynnika jest taka sama również dla pracowników będących osobami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których obowiązuje 7-godzinna dobowa i 35-godzinna tygodniowa norma czasu pracy, a także wszystkich innych pracowników, których dobowe normy czasu pracy są niższe niż 8 godzin na dobę. Natomiast niższa norma dobowa tych pracowników jest uwzględniana przy naliczaniu im ekwiwalentu za cały niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przykład
Pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4600 zł i dodatek stażowy w wysokości 920 zł, a do tego otrzymuje on regulaminowe premie miesięczne w wysokości od 10 do 25% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik ten jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu. Z racji stopnia niepełnosprawności przysługuje mu dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy, z tym, że jego wymiar ulega proporcjonalnemu obniżeniu w związku z zatrudnieniem na 3/4 etatu (proporcja ta jest ustalana dla pełnego wymiaru przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – 3/4 etatu x 36 dni – na co składa się 26 dni urlopu + 10 dni dodatkowego urlopu – daje 27 dni). Umowa o pracę z tym pracownikiem rozwiązuje się z końcem kwietnia 2024 r. Pracownik do tego czasu nie wykorzysta ani 2 dni zaległego urlopu z ubiegłego roku, ani 9 dni urlopu, do których nabędzie prawo do dnia rozwiązania umowy o pracę (4/12 z 27 dni urlopu). Za te w sumie 11 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przekładającego się na 88 godzin urlopu, pracownikowi będzie przysługiwało 4975,52 zł ekwiwalentu pieniężnego, obliczonego w następujący sposób:

 • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, wypłacane co miesiąc w takiej samej wysokości – w łącznej sumie 5520 zł (4600 zł + 920 zł),
 • regulaminowa premia miesięczna w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy – 690 zł (690 zł + 920 zł + 460 zł = 2070 zł : 3 miesiące),
 • zsumowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 6210 zł (5520 zł + 690 zł),
 • wysokość ekwiwalentu za jeden dzień urlopu – 395,79 zł (6210 zł : 15,69 – współczynnik właściwy dla 3/4 etatu),
 • wysokość ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu – 56,54 zł (395,79 zł : 7 godzin – dobowa norma czasu pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • wysokość ekwiwalentu za 88 niewykorzystanych godzin urlopu – 4975,52 zł.

ZFŚS – koniec wyższego zwolnienia PIT
Jadwiga Sztabińska
Od 1.1.2024 r. limit zwolnienia PIT na świadczenia z ZFŚS wynosi ponownie 1000 zł.


Czytaj dalej
Od 1.1.2024 roku limit zwolnienia PIT na świadczenia z zfśs wynosi ponownie 1000 zł
Jadwiga Sztabińska

Do 31.12.2023 r. świadczenia wypłacone pracownikom z zfśs były wolne od podatku dochodowego do wysokości 2000 zł. Od 1.1.2024 zwolnienie wróciło do zwykłego poziomu 1000 zł.

Limity zwolnienia PIT na świadczenia z zfśs
Tak wynika z art. 52l pkt 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Obydwa przepisy dotyczą świadczeń:

 • rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs,
 • w całości sfinansowanych ze środków zfśs.

Różni je limit – zwolnienia z opodatkowania świadczeń spełniających te warunki jednocześnie i okres jego obowiązywania. Limit standardowy wynosi maksymalnie 1000 zł w roku podatkowym dla wszystkich świadczeń łącznie przekazanych jednemu pracownikowi (art. 21 ust. 1 pkt ustawy o PIT). Ze względu na stan epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19 został czasowo podniesiony do 2000 zł (art. 52l pkt 3 ustawy o PIT). Początkowo limit podwyższony był przewidziany tylko na lata 2020–2021, ale ostatecznie jego termin graniczny wyznaczono na koniec roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Konsekwencje odwołania stanu epidemii
Stan epidemii odwołano 16.5.2022 r. rozporządzeniem MZ z 12.5.2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027). Ponieważ rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 11 ustawy – Ordynacja podatkowa), to ostatnim dniem funkcjonowania limitu podwyższonego jest 31.12.2023 r. Tym samym począwszy od 1.1.2024 r. pracodawcy będą musieli stosować limit standardowy, przekazując pracownikom świadczenia rzeczowe i pieniężne z zfśś.

Uwaga! 1.1.2024 r. to data ważna również dla pracodawców finansujących z innych źródeł (np. ze środków obrotowych) niż zfśs dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Od tego dnia zwolnienie tych dopłat z opodatkowania wraca z 3000 zł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b i art. 52l pkt 4 ustawy o PIT). Wyższa kwota obowiązywała w latach 2020–2023 na takich samych zasadach jak podwyższony limit przy świadczeniach z zfśs.

Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – (nie) trafione uprawnienia pracownicze?
dr Justyna Czerniak-Swędzioł
140,25 zł
Najniższa cena:132,00 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:165,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prenumerata 2024
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów
  on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
599,00 zł
Sprawdź
Szkolenia online
Prawo pracy 2024 w praktyce
Termin: 18 czerwca 2024 r. 10:00-15:00
Ochrona sygnalistów w organizacjach - ustawa z dnia 23 maja 2024 r. i dobre praktyki
Termin: 18 czerwca 2024 r. 10:00-14:00
Prawne aspekty naruszeń kultury organizacyjnej w organizacjach i kancelariach prawnych - przeciwdziałanie i reagowanie
Termin: 10 lipca 2024 r. 10:00-14:00
Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych
Termin: 15 października 2024 r. 10:00-14:00