Księgowa analiza danych - Raporty Excel

Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy – wersja 1

Raport wyliczający wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek za rok obrotowy, w oparciu o dane w pliku JPK_KR bez przychodów i kosztów z zysków kapitałowych.

Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy – wersja 2

Raport wyliczający wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek za rok obrotowy, w oparciu o dane w pliku JPK_KR z uwzględnieniem przychodów i kosztów z zysków kapitałowych.

Wizualizacja danych w JPK_VAT

Raport prezentujący w przyjazny sposób zawartość pliku JPK_VAT.

Zestawienie obrotów i sald na konkretny dzień – JPK_KR

Raport „obrotówka” (zestawienie obrotów i sald), zasilany danymi z pliku JPK_KR, który jest  generowany na dowolny dzień podany przez użytkownika.

Dziennik zapisów księgowych – JPK_KR

Elektroniczna wersja dziennika księgowego tworzona z danych w pliku JPK_KR.

Raport kont przeciwstawnych – JPK_KR

Raport w układzie zapisów, gdzie oprócz kont ma których są księgowania, ich opisów oraz powiązań z ewentualnymi kontrahentami (jeśli są), podawane jest konto przeciwstawne do danego konta z zapisu.

Magazyn danych księgowych – JPK_KR

Jest to narzędzie, którego głównym zadaniem jest możliwość przeglądania danych w strukturze JPK_KR, a dokładniej układania zestawienia obrotów i sald w dowolny sposób. Raport również daje możliwość generowania bilansu i rachunku wyników z danych w pliku JPK_KR.

Raport GUS F-01 – JPK_KR

Raport ten, pozwala na przygotowanie danych do sprawozdania F-01 do GUS, także w oparciu o dane z pliku JPK_KR. Jednak raport ten jest tak zaprezentowany, aby użytkownik mógł się nim inspirować i tworzyć własne, podobne rozwiązania.

Analiza sprzedaży – JPK_FA

Plik JPK_FA jest bardzo bogatą w dane strukturą. Raport ten, jako jedyny ma być tylko inspiracją dla użytkowników. Jego zadaniem jest pokazanie możliwości informacyjnych i analitycznych, struktury JPK_FA, jako źródła dla raportów dedykowanych dotyczących sprzedaży.

E-sprawozdanie – JPK_Z1

Raport ten powstał jako narzędzie do kontroli danych w pliku JPK_KR w kontekście tworzenia e-sprawozdań finansowych. Jest on oparty o załącznik 1, Ustawy o Rachunkowości. Prezentuje i podpowiada sposoby, jak można kontrolować i porównywać dane w JPK_KR (księgach rachunkowych) z elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi.

Uzgodnienie_VAT_FA_KR

Raport generowany w oparciu o dane w plikach JPK_KR, JPK_FA oraz JPK_VAT weryfikujący spójność i zgodność tych danych. Z uwagi na fakt, że podmioty mają różne plany kont, różne rodzaje sprzedaży, raport ten należy raczej traktować jako wzór dla własnych pomysłów.

Uzgodnienie_MAG_KR

Przykład raportu kontrolującego zgodność danych w plikach JPK_KR i JPK_MAG, czyli jest propozycją sposobu na uzgadnianie danych pomiędzy księgowością a magazynami.

Uzgodnienie_MAG_KR - 54.8 KB

Uzgodnienie_VAT_KR

Raport sprawdzający zgodność pomiędzy danymi w pliku JPK_VAT a księgowaniami w księgach rachunkowych (JPK_KR) dotyczących rozliczeń VAT.

Uzgodnienie_VAT_KR - 51.7 KB