Ważne zmiany
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Wzory
Umowy, pisma i postanowienia
Redakcja: r.pr. dr Jakub Pawelec
 • kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie,
 • każdy z wzorów zawiera szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism,
 • w opracowaniu zamieszczono praktyczne wskazówki dotyczące czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma,
 • dzięki dołączonej płycie CD można wypełnić wybrany, gotowy szablon pisma i wydrukować potrzebny dokument bez obawy o popełnienie błędu.
189,05 zł
Przewodnik po nowych dokumentach
Autorki: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
 • praktyczny komentarz wskazujący jak dostosować wewnętrzne dokumenty do nowych przepisów,
 • propozycje regulaminów i wzory dokumentów niezbędnych w procesie zakupowym,
 • każdy wzór zawiera: propozycję konstrukcji, przywołanie odpowiednich przepisów oraz komentarz do czynności, której dotyczy,
 • edytowalne wersje wzorów na płycie CD,
 • cenne kompendium wiedzy dla podmiotów zamawiających.
109,65 zł
Komentarze
Szczegółowy komentarz do nowych przepisów
Autorki: r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r.pr. Agnieszka Matusiak
 • kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych przepisów,
 • szczegółowe omówienie rewolucyjnych rozwiązań, łamiących dotychczasowe schematy działania zarówno zamawiających, jak i wykonawców,
 • autorskie interpretacje i wskazówki w kwestiach budzących wątpliwości,
 • odwołania do kluczowych poglądów oraz orzecznictwa unijnego i krajowego,
 • Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów PZP, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawcy.
237,15 zł
Eksperckie omówienie nowej ustawy
Autorzy: r.pr. Paweł Granecki, Iga Granecka
 • praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy PZP,
 • ponad 1 200 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów PZP w praktyce,
 • niezbędna pomoc dla uczestników procesu zamówień publicznych
254,15 zł
Praktyczny komentarz z orzecznictwem
Redakcja: Małgorzata Śledziewska
 • profesjonalne omówienie stosowanie prawa materialnego i funkcjonowania procedur sądowych,
 • przedstawienie nowych instytucji wprowadzonych ustawą oraz licznych modyfikacji instytucji prawnych już istniejących
 • analiza tematyki związanej z praktycznymi problemami powstającymi na kolejnych etapach postępowania
 • bogate orzecznictwo – zarówno polskie, jak i europejskie, poglądy przedstawicieli doktryny, czy instytucji kontrolnych
 • publikacja ma wymiar wyłącznie praktyczny, pozwalający na trafną analizę obowiązujących przepisów i minimalizowanie ryzyk prawnych
169,15 zł
Poradniki
Przewodnik po Specyfikacji warunków zamówienia
Autor: dr Andrzela Gawrońska-Baran
 • zestaw najważniejszych informacji dotyczących SWZ,
 • zbiór wielu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej,
 • przykłady z praktyki, orzecznictwa i doktryny,
 • dokładne i przejrzyste, a przede wszystkim praktyczne prezentowanie zagadnień,
 • autorskie wzory dokumentów z zakresu SWZ i związanych z nią obowiązków informacyjnych zamawiającego.
118,15 zł
Praktyczna analiza zamówień podprogowych
Autor: Arkadiusz Szyszkowski
 • kompendium wiedzy, pomocne w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego,
 • poradnik w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z tym rodzajem zamówień,
 • uwzględnia aktualne orzecznictwo, przykłady obrazujące opisywane zagadnienia oraz wzory dokumentów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w mechanizmy zamówień podprogowych z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w ich udzielanie.
118,15 zł
Analiza nowych obowiązków
Autorki: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
 • szczegółowa analiza przepisów ustawy pod kątem nowych obowiązków, które zostały nałożone na instytucje zamawiające,
 • przybliża najważniejsze kwestie, które wpływają na poprawność proceduralną udzielanych zamówień publicznych,
 • dokonuje przeglądu nowych stanowisk zaprezentowanych przez Urząd Zamówień Publicznych,
 • pomaga w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu zupełnie nowych norm ustawy,
 • ułatwia pracownikom ocenę prawidłowości podejmowanych czynności, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
118,15 zł
Tryb podstawowy w praktyce
Autor: Arkadiusz Szyszkowski
 • dokładne omówienie przepisów z podziałem na 3 ścieżki: standardową, z negocjacjami fakultatywnymi i z negocjacjami obligatoryjnymi,
 • analiza zarówno przepisów dedykowane trybowi podstawowemu, jak i innych niezbędnych w postępowaniu instytucji prawnych,
 • pogłębione ujęcie aspektu elektronizacji postępowania,
 • odwołania do nadal obowiązującego orzecznictwa,
 • wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów.
118,15 zł
Analiza zmian
Praktyczna analiza zmian
Autor: Mariusz Stepaniuk
 • omawia nowe regulacje PZP ze zmianami z 2020 r.,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z ich stosowaniem,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • stanowi narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.
118,15 zł
Kup w pakiecie 15% taniej
PAKIET: Nowa ustawa PZP – Komentarz + Praktyczna analiza zmian. Praktyczna analiza zmian
355,30 zł
PAKIET: Nowa ustawa PZP - Tryb podstawowy + Wzory regulaminów i pism
227,80 zł
PAKIET: Nowa ustawa PZP - Nowe obowiązki zamawiającego + Tryb podstawowy + Wzory regulaminów i pism
345,95 zł
PAKIET: Nowa ustawa PZP - Komentarz + Nowe obowiązki zamawiającego + Tryb podstawowy + Wzory regulaminów i pism
600,10 zł
Szkolenia online

Doświadczeni prelegenci

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy dostęp do systemu Legalis

Oszczędność czasu i wygoda

Weź udział w eksperckich wydarzeniach podczas, których zapoznasz się ze zmianami.

Nowa ustawa niesie ze sobą szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji przetargów. Szkolenia przygotują zarówno zamawiających do prawidłowej i zgodnej z nowymi przepisami organizacji postępowań, jak i wykonawców do prawidłowego i skutecznego składania ofert.