Ważne zmiany
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Regulaminy i pisma
Przewodnik po nowych dokumentach
Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd
 • praktyczny komentarz wskazujący jak dostosować wewnętrzne dokumenty do nowych przepisów,
 • propozycje regulaminów i wzory dokumentów niezbędnych w procesie zakupowym,
 • każdy wzór zawiera: propozycję konstrukcji, przywołanie odpowiednich przepisów oraz komentarz do czynności, której dotyczy,
 • edytowalne wersje wzorów na płycie CD,
 • cenne kompendium wiedzy dla podmiotów zamawiających.
122,55 zł
Komentarze
Szczegółowy komentarz do nowych przepisów
Autorzy: r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r.pr. Agnieszka Matusiak
 • kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych przepisów,
 • szczegółowe omówienie rewolucyjnych rozwiązań, łamiących dotychczasowe schematy działania zarówno zamawiających, jak i wykonawców,
 • autorskie interpretacje i wskazówki w kwestiach budzących wątpliwości,
 • odwołania do kluczowych poglądów oraz orzecznictwa unijnego i krajowego,
 • Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów PZP, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawcy.
265,05 zł
Eksperckie omówienie nowej ustawy
Autorzy: r.pr. Paweł Granecki, Iga Granecka
 • praktyczne omówienie przepisów nowej ustawy PZP,
 • ponad 1 200 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów PZP w praktyce,
 • niezbędna pomoc dla uczestników procesu zamówień publicznych
284,05 zł
Analiza zmian
Praktyczna analiza zmian
Autor: Mariusz Stepaniuk
 • omawia nowe regulacje PZP ze zmianami z 2020 r.,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z ich stosowaniem,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • stanowi narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.
132,05 zł
Tryb podstawowy
Tryb podstawowy w praktyce
Autor: Arkadiusz Szyszkowski
 • dokładne omówienie przepisów z podziałem na 3 ścieżki: standardową, z negocjacjami fakultatywnymi i z negocjacjami obligatoryjnymi,
 • analiza zarówno przepisów dedykowane trybowi podstawowemu, jak i innych niezbędnych w postępowaniu instytucji prawnych,
 • pogłębione ujęcie aspektu elektronizacji postępowania,
 • odwołania do nadal obowiązującego orzecznictwa,
 • wyjaśnienie w przystępny sposób podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów.
132,05 zł
Szkolenia online

Doświadczeni prelegenci

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy dostęp do systemu Legalis

Oszczędność czasu i wygoda

Weź udział w eksperckich wydarzeniach podczas, których zapoznasz się ze zmianami.

Nowa ustawa niesie ze sobą szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji przetargów. Szkolenia przygotują zarówno zamawiających do prawidłowej i zgodnej z nowymi przepisami organizacji postępowań, jak i wykonawców do prawidłowego i skutecznego składania ofert.

Wybierz szkolenie dla siebie!
 • Szczególnie polecamy!
  Konferencja PZP 2021. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe
  2 dni - 38 prelegentów – 6 paneli dyskusyjnych
 • Nowe PZP z perspektywy Zamawiającego
 • Nowe PZP z perspektywy Wykonawcy