Prawo holdingowe – zmiany od 13.10.2022 r.

Poznaj właściwą interpretację przepisów!

Komentarze do zmian
Omówienie nowelizacji z uwzględnieniem zmiany podejścia do nadzoru korporacyjnego.
Redakcja: dr hab. Rafał Adamus prof. ucz. UO
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów,
 • w sposób jasny wyjaśnia powstałe regulacje prywatno-prawne spółek dominujących i spółek zależnych,
 • zawiera wyróżnione elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian,
 • zawiera dostęp online do wybranych aktów prawnych.
160,65 zł
Komentarz współtwórców nowelizacji KSH!
Redakcja: r.pr. dr hab. Radosław L. Kwaśnicki, r.pr. dr Filip Ostrowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • szczegółowe omówienie obszernej nowelizacji,
 • komentarz wskazuje kierunek interpretacji zmian oraz konsekwencje ich wejścia w życie,
 • wyjaśnia zasadności wprowadzonych rozwiązań,
 • stanowi niezbędne narzędzie w codziennej pracy dla praktyków prawa.
296,65 zł
Komentarze
Pakiet wiedzy w jednym tomie!
Redakcja: r. pr. Zbigniew Jara
 • szczegółowy komentarz do całego KSH liczący prawie 2500 stron,
 • stan prawny na dzień 1.5.2022 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 13.10.2022 r.,
 • stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania spółek handlowych,
 • wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KSH w praktyce,
 • eksperckie grono Autorów – adwokatów i radców prawnych, z wieloletnią praktyką zawodową.
313,65 zł
Przejrzyste i przystępne omówienie przepisów
Redakcja: r.pr. J. Bieniak, adw. dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, prof. UJ dr hab. K. Oplustil, r.pr. R. Pabis, dr A. Rachwał, dr hab. M. Spyra, adw. dr hab. G. Suliński, adw. dr M. Tofel, adw. dr M. Wawer, prof. dr hab. R. Zawłocki (UAM)
 • wyczerpujące opracowanie przepisów KSH w jednym tomie,
 • omawia przepisy ogólne, analizuje poszczególne typy spółek i przepisy karne,
 • zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny,
 • koncentruje się na rozwiązaniu praktycznych problemów pojawiających się w procesie stosowania przepisów,
 • Autorzy praktycy łączący wieloletnią pracę naukową z praktyką zawodową.
296,65 zł
Teksty ustaw
Zbiór 15 aktów prawnych
 • stan prawny: 1 czerwca 2022 r.
 • zawiera dwustan prawny – pogrubienie zmian oraz artykułów w podwójnym stanie prawnym,
 • registry - wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie,
 • praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą,
 • dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze.
67,15 zł
KSH. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące KSH. Kodeks spółek handlowych
Wzory
Kompleksowy zbiór pism handlowych z omówieniem
Autor: r.pr. Robert Pabis
 • zbiór ponad 190 wzorów umów i pism związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, restrukturyzacją i rozwiązywaniem spółek handlowych,
 • zawiera nowe wzory dotyczące prawa holdingowego,
 • omawia konstrukcję wzoru z odesłaniem do orzecznictwa,
 • zawiera edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
169,15 zł
Pisma korporacyjne w PSA z omówieniem
Autor: r.pr. Robert Pabis
 • zbiór 94 wzorów pism potrzebnych przy funkcjonowaniu prostej spółki akcyjnej,
 • objaśnia niezrozumiałe kwestie,
 • zawiera edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
186,15 zł