Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Uchwały rady gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wzór - 32.1 KB

Uchwały rady powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wzór - 29.2 KB

Uchwały sejmiku województwa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wzór - 30.2 KB

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, stanowiących obligatoryjny załącznik uchwały budżetowej

Wzór - 20.2 KB

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, stanowiący obligatoryjny załącznik uchwały budżetowej

Wzór - 16 KB

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wzór - 19.2 KB

Zadania planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

Wzór - 19.6 KB

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Wzór - 15.2 KB

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Wzór - 12.2 KB

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy

Wzór - 12.3 KB

Zarządzenie wójta gminy w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych gminy

Wzór - 19.4 KB

Uchwała zarządu powiatu/województwa w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych powiatu/województwa

Wzór - 18 KB

Uchwała zarządu powiatu/województwa w sprawie utworzenia rezerwy celowej z zablokowanych kwot wydatków budżetu powiatu/województwa

Wzór - 18.7 KB

Zarządzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawie utworzenia rezerwy celowej z zablokowanych kwot wydatków budżetu gminy/miasta

Wzór - 19.9 KB

Zarządzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych i utworzenia rezerwy celowej z zablokowanych kwot wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wzór - 22.2 KB

Uchwała zarządu powiatu/województwa w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetowych i utworzenia rezerwy celowej z przeniesień zablokowanych wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wzór - 20.7 KB

Uchwała zarządu powiatu/województwa w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu/województwa

Wzór - 20.6 KB

Zarządzenie wójta/burmistrza, prezydenta miasta w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy/miasta

Wzór - 20.6 KB

Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie wydatków niewygasających budżetu

Wzór - 17.8 KB

Plan finansowy wydatków niewygasających budżetu JST

Wzór - 19.1 KB

Uchwała organu stanowiącego gminy o zmianie uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Wzór - 55.2 KB

Zarządzenie organu wykonawczego gminy o zmianie budżetu gminy wraz z załącznikami

Wzór - 42.4 KB

Zarządzenie organu wykonawczego gminy o zmianie budżetu gminy w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 wraz z załącznikami

Wzór - 40.1 KB

Zarządzenie organu wykonawczego gminy o blokowaniu wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 wraz z załącznikami

Wzór - 41.1 KB