Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Seria: Sektor publiczny w praktyce Wydanie: 5 Rok: 2019
Redakcja: Piotr Walczak
Autor: Aniela Michalec, Katarzyna Ziółkowska

1. Wzór informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wzór I - 122.5 KB

2. Uchwała w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet gminy/miasta/powiatu/województwa w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Wzór I - 72.5 KB

3. Załącznik specyfikujący przedsięwzięcia

Wzór I - 61.5 KB

4. Uchwała w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć

Wzór I - 37 KB

5. Uchwała w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wzór I - 38 KB

6. Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wzór I - 46 KB

7. Uchwała w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wzór I - 38.5 KB

8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wzór I - 35 KB

Wzór II - 35.5 KB

9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Wzór I - 36 KB

10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Wzór I - 36.5 KB