Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi


Wzór informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wzór - 118.5 KB

Uchwała w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet gminy/miasta/powiatu/województwa w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej

Wzór - 71 KB

Załącznik specyfikujący przedsięwzięcia

Wzór - 63.5 KB

Uchwała w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć

Wzór - 37 KB

Uchwała w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wzór - 38 KB

Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wzór - 46 KB

Uchwała w sprawie określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

Wzór - 38.5 KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wzór - 35.5 KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Wzór - 36 KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Wzór - 37 KB