Rachunkowość instrumentów pochodnych

Promocyjna cena 15% taniej
 • 169,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Rachunkowość instrumentów pochodnych. Praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zawiera również opis konsekwencji podatkowych stosowania tych form zabezpieczeń.... więcej ›

Opis książki

Rachunkowość instrumentów pochodnych. Praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zawiera również opis konsekwencji podatkowych stosowania tych form zabezpieczeń.

Tym, co wyróżnia ją spośród innych pozycji o podobnej tematyce jest ponad:

 • 100 Rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych,
 • 50 Schematów, rysunków i diagramów,
 • 20 Schematów księgowych.

Dzięki tej książce zdobędziesz unikalną wiedzę jak krok po kroku skutecznie wdrożyć rachunkowość zabezpieczeń w przedsiębiorstwie i jakie korzyści zostaną z tego tytułu osiągnięte. Ponadto dowiesz się:

 • jakie są zasady działania najczęściej spotykanych derywatów,
 • jak zorganizować proces (i dział) zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • jakie możliwości w zakresie ujmowania instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym przewiduje prawo bilansowe,
 • jakie konsekwencje wiążą się z wybranym modelem rachunkowości derywatów,
 • w jaki sposób samodzielnie oszacować wartość godziwą najczęściej stosowanych derywatów,
 • jak przygotować kompletną dokumentację zabezpieczenia spełniającą wymogi formalne,
 • za pomocą jakich metod można skutecznie mierzyć efektywność powiązań zabezpieczających,
 • w jaki sposób zaprojektować testy skuteczności aby osiągnąć zadowalające wyniki,
 • jak rozliczać wynik na instrumencie zabezpieczającym w powiązaniu z pozycją zabezpieczaną,
 • jak opodatkować instrumenty pochodne,
 • jak zaprezentować posiadane derywaty w sprawozdaniu finansowym,
 • jakie zmiany w zasadach rachunkowości instrumentów pochodnych zostaną wprowadzone przez MSSF 9.

Książka zawiera ponad 100 rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych.

Przykłady zawarte w książce dotyczą m.in.:

 • szacowania wartości godziwej derywatów: walutowych i towarowych kontraktów forward, kontraktów forward na stopę procentową (FRA), swapów stopy procentowej (IRS), swapów walutowo-procentowych (CIRS), swapów towarowych, kontraktów futures, opcji europejskich, amerykańskich, azjatyckich, binarnych, barierowych, opcji na kontrakty futures, instrumentów strukturyzowanych,
 • identyfikacji instrumentów wyłączonych z rachunkowości zabezpieczeń,
 • podziału wartości godziwej instrumentów pochodnych,
 • identyfikacji pozycji niedopuszczonych do rachunkowości zabezpieczeń,
 • metod przeprowadzenia prospektywnych (ex ante) i retrospektywnych (ex post) testów efektywności zabezpieczenia (bezpośredniej kompensaty, analiza regresji, metoda redukcji zmienności, metoda uproszczona, VaR, itd.),
 • szacowania zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej na potrzeby testów efektywności (metoda derywatu hipotetycznego, pozycje zabezpieczone strategiami o nieliniowej funkcji wypłaty, pomiar skumulowany vs periodyczny itd.),
 • wyceny składników powiązania zabezpieczającego,
 • rozliczenia zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych oraz udziałów w aktywach netto jednostki zagranicznej,
 • opodatkowania instrumentów pochodnych (moment powstania kosztów i przychodów podatkowych, opodatkowanie premii opcyjnych, podatkowe skutków wyceny okresowej, wpływu rachunkowości zabezpieczeń na zobowiązania podatkowe),
 • różnice przejściowe i podatek odroczony (ustalenie różnic przejściowych dla opcji i instrumentów symetrycznych, wpływu rachunkowości zabezpieczeń na podatek odroczony),
 • ujmowania w sprawozdaniu finansowym informacji o instrumentach pochodnych, zakresu obligatoryjnych ujawnień na temat stosowanych derywatów,
 • zmian w rachunkowości derywatów wprowadzonych przez MSSF 9.

W książce przedstawiono również liczne schematy księgowe, które dotyczą m.in.:

 • ujmowania derywatów rozlicznych pieniężnie, instrumentów pochodnych rozliczanych przez dostawę instrumentu bazowego np. waluty obcej, akcji, obligacji,
 • ujęcia w księgach zabezpieczenia wartości godziwej,
 • zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem kosztów lub przychodów,
 • zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem składnika aktywów lub zobowiązań finansowych,
 • zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem składnika aktywów lub zobowiązań niefinansowych,
 • różnic w ujmowaniu derywatów według zasad ogólnych i rachunkowości zabezpieczeń,
 • zabezpieczenia udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
 • ujęcia w księgach instrumentów wbudowanych,
 • ujęcia w księgach wartości czasowej opcji niewyznaczonej do rachunkowości zabezpieczeń,
 • ujęcia zabezpieczenia, które przestało spełniać warunek wysokiej efektywności.

Ta publikacja jest dla ciebie, jeżeli:

 • Prowadzisz wymianę handlową z zagranicą
 • Rozliczasz się w walutach obcych
 • Korzystasz z finansowania zewnętrznego (leasing, kredyty, obligacje, środki zwrotne z UE, itd.)
 • 100 rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 697 g
 • ISBN: 978-83-255-8483-2
 • EAN: 9788325584832
 • Kod serwisu: 00645000

Kategorie