Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia... więcej ›

Opis książki

Książka „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – zmiany nastąpiły w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a jedynie mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia należności w całości.

Poza powyżej wymienionymi zmianami książka uwzględnia również zmiany wprowadzone przez:

 1. ustawą z 23.6.2016 r. o nowelizacji ustawy o systemie oświaty i innych ustaw(Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która w zakresie dotacji weszła w życie 1.1.2017 r. – zmiana ta dotyczy dotacji oświatowych,
 2. ustawę z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) – zmiana ta dotyczy zwrotu i egzekucji dotacji,
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego,
 4. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 570) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 56 wzorów dokumentów oraz 94 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dotacji.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania egzekucyjnego,
 2. jak obliczyć odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 3. kiedy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 4. jak ujmować dotacje w sprawozdaniach budżetowych,
 5. jakie są zasady ewidencji dotacji udzielonych ze środków publicznych (w tym ewidencja odsetek),
 6. jakie wymogi i ograniczenia wynikają z sytuacji, gdy udzielenie dotacji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 7. jak prawidłowo obliczyć podstawową kwotę dotacji oświatowej,
 8. jakie treści zamieścić w uchwale o dotacjach oświatowych podjętej do 1.1.2017 r. (w nowym stanie prawnym),
 9. jakie są zasady współpracy z organami administracji publicznej (strona, forma współpracy, zakres obowiązków),
 10. jak dokonywać zlecania realizacji zadań publicznych (otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony itd.),
 11. jak ustalana jest wysokość dotacji finansującej powierzone zadania publiczne,
 12. jaki jest tryb przekazywania dotacji na podstawie porozumień,
 13. jak obliczyć kwotę dotacji dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 14. jak rozumieć przesłankę braku zysku jako podstawę udzielenia dotacji na rozwój sportu,
 15. czy poprzez dotację możliwa jest refundacja poniesionych koszów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 16. jak ustalać stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
 17. czy w ramach dotacji dla instytucji kultury można rozliczyć zakupy inwestycyjne,
 18. jakie są zasady planowania dotacji podmiotowych dla CIS,
 19. jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
 20. jak dofinansować policję na podstawie oddzielnych umów.

Dzięki kompletnemu ujęciu zagadnień adresatami książki są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za wykonywanie budżetu, ale także radni uchwalający uchwały budżetowe. Książką będzie również przydatnym narzędziem dla osób pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach oraz w podmiotach prywatnych będących beneficjentami dotacji lub rozważające podjęcie starań o ich uzyskanie.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: maj 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 870
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1100 g
 • ISBN: 978-83-255-9478-7
 • EAN: 9788325594787
 • Kod serwisu: 00701400

Kategorie