Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka obejmuje praktyczne i kompletne informacje dotyczące gromadzenia oraz windykacji należności gmin z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych. Prezentuje również prawne możliwości restrukturyzacji zaległości lokatorów, oraz sposoby pozwalające poprawić efektywność w procesie egzekucji dochodów z tego tytułu... więcej ›

Opis książki

Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w często nieefektywne. Celem niniejszej książki jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należności czynszowych, szeroko rozumianego otoczenia prawnego tych działań, oraz instytucji prawnych mogących w istotny sposób poprawić ich skuteczność. Ponieważ książka dotyczy sposobów likwidacji przez wierzycieli zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych, znaczna jej część koncentruje się na omówieniu możliwych do realizacji procesów restrukturyzacji tych zaległości. Dlatego poza prezentacją procedur windykacyjnych, sposobów dochodzenia zaległości czy też uprawnieniach wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, równie szeroko odnosi się do sposobów tworzenia programów restrukturyzacyjnych, zasad i trybu udzielania ulg najemcom czy upadłości konsumenckiej. Co istotne z praktycznego punktu widzenia, przedstawia sposoby postępowania z należnościami trwale nieściągalnymi, który to problem bardzo nurtuje pracowników urzędów gmin, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, a także TBS-ów czy spółek zarządzających gminnym zasobem mieszkaniowym. Zawiera szereg przykładów ułatwiających zrozumienie i praktyczne stosowanie poszczególnych instytucji prawnych. Przedstawia sposoby optymalizacji działań windykacyjnych w kontekście ich efektywności, kosztów oraz decyzji umarzających należności jednostek samorządu terytorialnego.

W niniejszej książce Czytelnik znajdzie odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie obowiązki ciążą na wierzycielach należności z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych?
 • Jakie działania lub zaniechania pracowników urzędów gmin oraz jej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, realizujących czynności windykacyjne, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Jak skutecznie przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych?
 • W jakim terminie po powstaniu zaległości należy zainicjować czynności windykacyjne?
 • Jakie czynności wobec dłużników należy stosować na etapie windykacji przedsądowej?
 • Jak wierzyciel może wpłynąć na poprawę efektywności postępowania egzekucyjnego?
 • Jakie czynności powinien podjąć wierzyciel po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego z powodu jej bezskuteczności?
 • Jakie instytucje prawa cywilnego znajdą zastosowanie podczas restrukturyzacji zaległości najemców mieszkalnych lokali komunalnych?
 • Jak prawidłowo ocenić zaistnienie przesłanek umożliwiających umorzenie należności z tytułu najmu lokalu komunalnego?
 • Jak dochodzić od spadkobierców zmarłego dłużnika jego zaległości czynszowych?
 • Jak postępować z należnościami trwale nieosiągalnymi?

Książka została podzielona na 3 części.

Część 1.

W tej części książka prezentuje wybrane przepisy prawa, istotne z uwagi na obowiązek dochodzenia należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin, a w szczególności czynszu z tytułu najmu lokali komunalnych. Wskazuje podstawy prawne dla tworzenia w gminach programów oddłużeniowych. Omawia te instytucje prawa cywilnego, które mają istotne znaczenie dla ustalenia zakresu odpowiedzialności najemcy, precyzyjnego określenia wysokości zobowiązania, przedawnienia roszczeń oraz zdarzeń skutkujących przerwaniem tego terminu, sposobu zarachowania wpłat częściowych oraz wielu innych zagadnień budzących wątpliwości i stwarzających problemy pracownikom urzędów, jednostek i zakładów budżetowych gmin. Wskazuje na normatywne obowiązki pracowników jednostek sektora finansów publicznych, wynikające z ustawy o finansach publicznych, w szczególności dotyczące podejmowania czynności celem dochodzenia należnych wierzycielom kwot pieniężnych. Analiza tych obowiązków ciążących na pracownikach dokonana jest z uwzględnieniem zapisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy więc przypadków nieustalania, braku dochodzenia należności lub dochodzenia jej w kwocie mniejszej niż należna, a także nieprawidłowości w procesie udzielania ulg oraz doprowadzenia do przedawnienia roszczenia.

Część 2.

W drugiej części książki omówiono sposoby windykacji należności czynszowych, z podziałem na windykację przedsądową, sądową i egzekucyjną. W ramach tego podziału wskazuje szereg czynności i działań mających spowodować wzrost efektywności w procesie odzyskiwania należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodu. Umowy najmu lokali komunalnych powinny bowiem generować po stronie wynajmującego określone korzyści majątkowe. Opis poszczególnych czynności zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz techniczny sposób ich realizacji. Odnosi się on również do strony kosztowej tych działań W rozdziałach dotyczących egzekucji mocno akcentuje te przepisy, których celem jest poprawa skuteczności przymusowego dochodzenia należności. Analizuje sytuację wierzyciela w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz sposoby postępowania z należnościami mającymi charakter trwale nieściągalny. Książka omawia w tej części również zasady odpowiedzialności za długi czynszowe następców prawnych, czynności, jakie w przypadku zgonu dłużnika powinni realizować pracownicy w ramach windykacji należności gminnych.

Część 3.

W trzeciej części książki przedstawiono metody restrukturyzacji zaległości dłużników – najemców mieszkalnych lokali komunalnych. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano sposoby udzielania pomocy zobowiązanym, dla których podstawę prawną mogą stanowić przepisy Kodeksu cywilnego, uchwały rad gmin w sprawie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin oraz inne ustawy. Zaprezentowano również skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla procesów windykacyjnych realizowanych przez gminy lub inne podmioty. Prezentując różne warianty restrukturyzacji zaległości, książka wskazuje na możliwości ich kompilacji, równoległego stosowania zróżnicowanych metod, celem optymalizacji jej rezultatów. Odzyskanie przynajmniej części należnego dochodu wiąże się dla wierzyciela w wielu przypadkach z koniecznością rezygnacji z pełnego zaspokojenia swoich roszczeń. Takie działania wymagają ze strony jednostki samorządu prawidłowej oceny zdarzeń, których następstwem jest definitywna utrata dochodu. W rozdziale dotyczącym umarzania, odraczania i rozkładania na raty zaległości książka analizuje przesłanki udzielenia ulg, sposoby udokumentowania ich zaistnienia oraz właściwy tryb postępowania organów samorządowych. W poszczególnych częściach książka zawiera szereg przykładów mających na celu konkretyzację jej treści, ułatwiających praktyczne stosowania zawiłych często instytucji prawnych.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-812-8901-6
 • EAN: 9788381289016
 • Kod serwisu: 00755300

Kategorie