Bestseller

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury

Promocyjna cena 15% taniej
 • 152,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy poradnik wyjaśniający jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych oraz formularzy podatkowych, występujących w instytucjach kultury. W publikacji znajdują się liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi... więcej ›

Opis książki

Praktyczne wyjaśnienie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r. w instytucjach kultury.

Publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdań statystycznych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11), występujących w instytucjach kultury.

Poradnik zawiera liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi.

Od 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Wprowadzone zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021. Nowe zasady przygotowywania rocznych sprawozdań z operacji finansowych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury zostały uwzględnione w publikacji.

Zmiany dotknęły też samego uzupełnienia wzoru sprawozdania finansowego, gdyż instytucje kultury muszą przedstawić jak obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła na sprawozdanie finansowe za 2021 r. w porównaniu ze sprawozdaniem za 2020 r. Należałoby również zrobić odniesienie do 2019 r., w którym nie występował okres pandemiczny. Informacje te IK powinna zaprezentować w „innych informacjach" informacji dodatkowej.

Należy pamiętać, że sprawozdania finansowe za 2021 r. muszę mieć formę elektroniczną oraz ustrukturyzowaną. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (tu: samorządowe i państwowe instytucje kultury) niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Można tego dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.

 • z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja.
 • poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI (np. z wykorzystaniem dostępnych na rynku aplikacji komercyjnych).

Książka wyjaśnia zagadnienia problemowe związane m.in. z:

 • Sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej,
 • Prowadzeniem rachunkowości (w tym dotyczących ewidencji księgowej) 
 • Wpływem COVID-19 na sprawozdawczość i ewidencję,
 • Ujmowaniem zdarzeń do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
 • Dotacjami i odsetkami,
 • Środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz amortyzacją,
 • Aktywami obrotowymi,
 • CIT-8,
 • Sprawozdaniami z operacji finansowych oraz sprawozdaniami statystycznymi,
 • Ewidencją księgową.

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

 • Jak przygotować sprawozdanie finansowe za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie MF?
 • Jaka jest procedura podpisywania sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego (ePUAP)?
 • Czy stratę z lat ubiegłych należy wykazywać w bilansie ze znakiem ujemnym, czy też należy ją przeksięgować na fundusz rezerwowy lub fundusz instytucji kultury?
 • Czy instytucje kultury mogły/mogą korzystać z całkowitego lub połowicznego zwolnienia ze składek ZUS, czyli ulg wprowadzanych przez tarcze antykryzysowe – z uwagi na Covid-19?
 • Jakie są warunki wsparcia dla artystów wskazane przez MKDNiS?
 • Jakie są zasady kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych?
 • Jak ujmować w księgach IK koszty z przełomu roku, np. koszty ubezpieczeń majątkowych?
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych?
 • Jak ujmować dotacje w rachunku z przepływów pieniężnych (cash flow)?
 • Jak należy zaksięgować otrzymanie, wykorzystanie i zwrot niewydatkowanej dotacji celowej?
 • Jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie)?
 • Kiedy nastąpi utrata wartości aktywów w IK (czy jest to możliwe przy dziełach sztuki)?
 • Jaka jest procedura urealnienia wartości aktywów bilansowych w IK?
 • Jak stosować konto „Rozliczenie zakupu" w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych aktywa niskocenne?
 • Jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8?
 • Jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?
 • Jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01)?
 • Jak odróżnić rezerwy od rozliczeń międzyokresowych?
 • Jak i kiedy ujmować w księgach karę za zwrot książek po terminie?
 • Jak w księgach IK księgować darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców?

Do książki stworzona specjalna strona www, na której znajdują się wzory m.in.:

 • sprawozdania finansowego za 2021 r. w pliku Excel wraz z niezbędnymi formułami,
 • sprawozdań z operacji finansowych w pliku Excel,
 • 22 tabel z zakresu informacji dodatkowej,
 • 21 dokumentów inwentaryzacyjnych.

Książka skierowana jest do księgowych instytucji kultury oraz organów kontrolnych instytucji kultury. Stanowi przydatne narzędzie przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021 r.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 660
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1060 g
 • ISBN: 978-83-8235-913-8
 • EAN: 9788382359138
 • Kod serwisu: 00922500

Kategorie

Tagi