Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. BeckOK 2014 – dostęp na 12 miesięcy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. BeckOK 2014 – dostęp na 12 miesięcy

Wybierz wersję:
Komentarz online

Rabat: 5%
Cena: 322,05 zł z VAT
339,00 zł z VAT
Ceny nie uwzględniają kosztów
dostawy i płatności. Informacje o kosztach
i czasie realizacji podane są w 1 kroku koszyka.

Ustawy podatkowe, w tym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, była wielokrotnie nowelizowana. Ponadto podatki to bardzo skomplikowana dziedzina prawa, a tak niezbędna w życiu. Doczekała się również licznych orzeczeń sądowych, wielu interpretacji podatkowych oraz obszernej literatury przedmiotu.

W związku z tym, coraz więcej czasu zajmuje znalezienie odpowiedzi na pilne pytania, nie tylko odnośnie do treści przepisu, orzecznictwa sądowego, indywidualnych interpretacji podatkowych, ale również poglądów w literaturze przedmiotu.

Mamy jednak produkt, który pomoże odnaleźć się w gąszczu podatkowych przepisów!!!!

Dzięki komentarzowi do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji on-line:

 • będziesz zawsze na bieżąco
 • nie zaskoczy Cię żadna nowelizacja przepisów ustawy
 • Twojej uwadze nie umknie istotne orzecznictwo bądź piśmiennictwo dotyczące omawianych kwestii
 • sprawdzisz online odniesienia do interpretacji podatkowych, orzeczeń sądowych i przepisów ustaw!
 • masz do dyspozycji blisko 2000 stron komentarza!
 • Autorzy to znani i cenieni eksperci pracujący w renomowanych kancelariach podatkowych oraz praktycy bezpośrednio zaangażowani w rozliczenia podatkowe przedsiębiorców
 • komentarz jest stworzony przez praktyków dla praktyków!
 • Treści zawarte w Komentarzu Online są aktualizowane raz na kwartał! Żaden inny komentarz nie daje takich możliwości!
 • Komentarz zawiera liczne przykłady, które mogą dać odpowiedź na zawiłe pytanie i rozwiązać nurtujący Cię problem!

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 r. skierowany jest przede wszystkim (ale nie tylko!) do praktyków zajmujących się zawodowo problematyką tego podatku i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania związane z jego stosowaniem. Napisany został „przez praktyków dla praktyków”, pracowników międzynarodowych kancelarii podatkowych, m.in. Deloitte. Omówienie poszczególnych zagadnień wzbogacono licznymi odniesieniami do aktualnych interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa. Dodatkowo Komentarz opatrzono przykładami, które pomagają zrozumieć skomplikowane konstrukcje i rozwiązania stosowane w zakresie analizowanego podatku, dotyczące m.in.:

 • ustalenia roku podatkowego podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej;
 • ustalenia wysokości dochodu i straty podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej;
 • sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych;
 • obliczenia dochodu w przypadku likwidacji spółki lub przekształcania się spółek;
 • ustalenia kosztu uzyskania przychodu;
 • obliczenia dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • zwolnień podmiotowych;
 • ustalania różnic kursowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych;
 • definicji samochodu osobowego.

Stan prawny 5. edycji: styczeń 2014 r.

Komentarz uwzględnia m.in. najnowsze zmiany wprowadzone:

- ustawą z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387), która wprowadziła zmianę zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o spółki komandytowo-akcyjne oraz wprowadziła odrębne zasady opodatkowania komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Niniejszy Komentarz skierowany jest do osób, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób prawnych, a więc pracowników administracji skarbowej, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, księgowych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

 • Twój koszyk jest pusty
0 szt./0 zł
ZAPISZ SIE DO
NEWSLETTERA
Otrzymasz 10% RABATU oraz informacje o promocjach i nowościach.
[ ? ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej oraz na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie przez Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., moich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. informuje, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
realizacja i CMS: omnia.pl