Przedsprzedaż

Kodeks pracy. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
17 marca 2022
Powiadomienie o premierze ›

Szczegółowy komentarz do Kodeksu pracy uwzględniający również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Publikacja stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy... więcej ›

Opis książki

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!

Kolejne, 6. wydanie komentarza do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem a zatrudniającym go zakładem pracy.

Publikacja zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 24.6.2021 r., która precyzuje odpowiedzialność materialną nieuczciwych pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych; zmiany wchodzą w życie 1.12.2021 r.;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD210), która wprowadza do Kodeksu przepisy regulujące pracę zdalną; zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze RP obowiązującego stanu epidemii;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD211), która dotyczy wprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach; zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunku pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawy o organizacjach pracodawców,
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy,
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawy o związkach zawodowych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Premiera: 17 marca 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1200
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1520 g
 • ISBN: 978-83-8235-217-7
 • EAN: 9788382352177
 • Kod serwisu: 00920000

Kategorie

Tagi