Przedsprzedaż

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Komentarz praktyczny wraz formularzami uzasadnień i orzecznictwem

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Autor: Sędzia dr Dariusz Drajewicz, dr Piotr Gensikowski

Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania karnego, na mocy ustawy z 19.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uzasadnienie... więcej ›

Opis książki

Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania karnego, na mocy ustawy z 19.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru (art. 99a KPK).

Na podstawie delegacji wynikającej z treści art. 99a § 2 KPK wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2349), które określa sposób wypełnienia i wzory formularzy uzasadnień:

 • wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego (UK 1);
 • wyroku sądu pierwszej instancji ‒ wyroku wydanego w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 58 KPK (UWO);
 • wyroku sądu pierwszej instancji ‒ wyroku łącznego (UWŁ);
 • wyroku sądu odwoławczego (UK 2);
 • wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania (UWP).

Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 r.

Niniejsza praca poświęcona została instytucji formularza uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym. Instytucja ta stanowi novum. Nie tylko nie była znana w procesie karnym, ale także nie występowała i nadal nie występuje w innych postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości lub administracji.

Wprowadzenie instytucji formularza uzasadnienia ma na celu uproszczenie sposobu sporządzenia tego dokumentu, a jednocześnie ujednolicenie jego treści i formy. Zdaniem prawodawcy, zastosowanie formularzy ma pozwolić na zrealizowanie postulatu zawarcia w nich wszelkich wymaganych przez ustawę treści, które są niezbędne dla wyjaśnienia powodów wydania danego wyroku, wywiedzenia środka zaskarżenia oraz oceny zasadności tego wyroku przez sąd odwoławczy. Uzasadnienie sporządzone na formularzu, w założeniu twórców tej instytucji, powinno również ułatwić stronom analizę uzasadnień ujednoliconych pod względem formy i treści.

W pracy omówiono stosowanie wzorów formularza uzasadnienia w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym. Przeanalizowano konstrukcję wzoru formularza oraz instytucje karnoprocesowe, do których odwołują się sekcje lub podsekcje formularza. Zagadnienia te wyjaśniono na tle normatywnym, dogmatycznym i pragmatycznym, wskazując na sposób sporządzenia uzasadnienia wyroku w tej nowej formie.

Publikacja adresowana jest w szczególności do sędziów. Autorzy żywią nadzieję, że praca spotka się także z zainteresowaniem prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także środowiska akademickiego oraz tych wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniami postępowania karnego odnoszącymi się do instytucji uzasadnienia wyroku i problematyką z nią związaną.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Kodeksu karnego skarbowego,
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych,
 • Ustawy o prokuraturze,
 • Regulaminu pracy prokuratora

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Premiera: 30 lipca 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 320
 • Waga: 1040 g
 • ISBN: 978-83-8198-436-2
 • EAN: 9788381984362
 • Kod serwisu: 00846700

Tagi