Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 279,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz zawierający szczegółową analizę przepisów KPK. Publikacja uwzględnia omówienie zmian wynikających z regulacji COVID-19 oraz zmian przepisów KKW. Komentarz prezentuje ponadto aktualny dorobek doktryny i judykatury oraz analizę orzecznictwa... więcej ›

Opis książki

Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Stan prawny: 5 maja 2020 r.

Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:

 • przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
 • właściwości oraz składu sądu,
 • stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
 • czynności procesowych,
 • dowodów,
 • środków przymusu,
 • postępowania przygotowawczego,
 • postępowania przed pierwsza instancją,
 • postępowania dowodowego,
 • postępowania szczególnego
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • kosztów procesu,
 • postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Wydanie 9. zawiera omówienie ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która miała na celu usprawnienie postępowania karnego.

Zmiany dotyczą m.in.:

 • ścigania na wniosek,
 • zawiadomienia o wszczęciu i ukończeniu postępowania,
 • właściwości i skład sądu,
 • zasad wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • zakresu uprawnień oskarżycieli posiłkowych,
 • wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze,
 • zasad orzekania o karze w sytuacji konieczności zastosowania reguł intertemporalnych,
 • wprowadzenia możliwości utrwalania przez strony dźwięku z przebiegu posiedzenia,
 • ogłaszania i doręczania orzeczeń oraz zarządzeń,
 • wymogów formalnych pisma procesowego,
 • doręczeń,
 • przesłuchania świadków,
 • postępowania przygotowawczego,
 • wstępnej kontroli oskarżenia,
 • przepisów ogólnych o rozprawie głównej,
 • przewodu sądowego
 • postępowania odwoławczego,
 • postępowań szczególnych
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • kosztów procesu.

W Komentarzu znalazła się również analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19 (w tym także z tzw. tarczy 3.0), która dotyczy m.in. biegu terminów procesowych i sądowych, spraw pilnych, które mogą być rozpatrywane czy właściwości sądu.

Ponadto uwzględniono ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 679), która dotyczy wypłaty biegłemu kwoty na poczet wynagrodzenia.)

Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 9
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1942
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2500 g
 • ISBN: 978-83-8158-934-5
 • EAN: 9788381589345
 • Kod serwisu: 00798200

Kategorie

Tagi