Bestseller

Pisma prokuratora w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Promocyjna cena
%
 • 160,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 160,65 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Ponad 200 wzorów pism przydatnych w praktyce prokuratorskiej. Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych,... więcej ›

Opis książki

Ponad 200 wzorów pism przydatnych w praktyce prokuratorskiej.

Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz administracyjnych, które mogą być najbardziej przydatne w praktyce prokuratorskiej. W publikacji oprócz wzoru pisma zamieszczono uwagi i objaśnienia, a także wyszczególniono najważniejsze orzeczenia.

Cześć I. zawiera wzory z zakresu prawa karnego dotyczące:

 • właściwości miejscowej prokuratury (m.in. pismo o przekazaniu sprawy według właściwości, wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego),
 • przebiegu postępowania przygotowawczego (m.in. zarządzenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie, wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, postanowienie o wszczęciu śledztwa, plan śledztwa, wniosek o przedłużenie śledztwa do jednostki nadrzędnej, uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o zmianie zarzutu),
 • dowodów (m.in. zarządzenie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, wniosek o zezwolenie na przesłuchanie osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy lekarskiej co do faktów objętych tajemnicą, postanowienie o powołaniu biegłego psychologa, postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania osoby),
 • postępowania z dowodami rzeczowymi (m.in. postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu, wniosek o orzeczenie przepadku dowodu rzeczowego),
 • zawieszenia postępowania (m.in. postanowienie o zawieszeniu śledztwa, zarządzenie o poszukiwaniu osoby podejrzanej w celu ustalenia miejsca jej pobytu oraz doręczeniu wezwania, List gończy, postanowienie o uchyleniu postanowienia o poszukiwaniu podejrzanego oraz jego zatrzymaniu),
 • środków zapobiegawczych (m.in. postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji, protokół przyjęcia poręczenia majątkowego, wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie o zatrzymaniu korespondencji tymczasowo aresztowanego, zarządzenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie, nakaz doprowadzenia tymczasowo aresztowanego/osadzonego),
 • odmowy wszczęcia oraz umorzenia postępowania przygotowawczego (m.in. postanowienie o umorzeniu dochodzenia w części, postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa, pismo do Prokuratora Okręgowego o braku podstaw do podjęcia na nowo umorzonego postępowania, pismo przesyłające zażalenie do sądu),
 • aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (m.in. postanowienie o zamknięciu śledztwa, wniosek o skazanie bez rozprawy, akt oskarżenia, wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających),
 • apelacji, zażaleń i sprzeciwów (m.in. zarządzenie o przyjęciu zażalenia, apelacja, odpowiedź na apelację, sprzeciw od wyroku nakazowego, zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych),
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacja i odpowiedź na kasację),
 • kosztów procesu (m.in. postanowienie o przyznaniu kosztów udzielonej pomocy prawnej, postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu, postanowienie o przyznaniu świadkowi zwrotu utraconego zarobku),
 • postępowania z poszczególnych przestępstw (postępowanie o przestępstwa związane ze spowodowaniem śmierci, postępowanie o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, postępowanie o przestępstwa seksualne, postępowanie o przestępstwo znęcania się, postępowanie o przestępstwa narkotykowe, postępowanie o przestępstwa popełnione za pośrednictwem Internetu, postępowanie o przestępstwa gospodarcze),
 • współpracy międzynarodowej (m.in. Europejski Nakaz Dochodzeniowy, wniosek o wykonanie czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej),
 • postępowania wykonawczego (m.in. wniosek o zarządzenie wykonania kary, zażalenie na postanowienie o umorzeniu grzywny).

Część II. to wzory z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego dotyczące:

 • prawa stanu (m.in. pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
 • władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego (m.in. wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o orzeczenie zakazu kontaktu z dzieckiem, pozew o alimenty),
 • ustanowienia kuratora (m.in. wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego, wniosek o ustanowienie kuratora dla zmarłego),
 • roszczeń wytaczanych na rzecz określonej osoby/Skarbu Państwa (m.in. powództwo na rzecz Skarbu Państwa o orzeczenie przepadku świadczenia lub jego wartości, pozew o zadośćuczynienie za szkodę na osobie, pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego),
 • ubezwłasnowolnienia (m.in. wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite, wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym),
 • eksmisji (pozew o eksmisję).

Część III. to wzory z zakresu prawa administracyjnego, w tym:

 • wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie,
 • wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badania dotyczące przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • skarga na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego,
 • skarga na uchwałę SKO,
 • wniosek o wszczęcie postępowania o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikacja adresowana jest do prokuratorów oraz asesorów, a także asystentów prokuratora. Szczególnie przydatna będzie również aplikantom prokuratorskim oraz studentom.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 754
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 930 g
 • ISBN: 978-83-8235-006-7
 • EAN: 9788382350067
 • Kod serwisu: 00880000

Kategorie

Tagi