Przedsprzedaż

Kodeks karny. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 350,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
16 grudnia 2022
Powiadomienie o premierze ›

Jednotomowy komentarz do KK zawierający szerokie omówienie najnowszych zmian i aktualne orzecznictwo. Obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych w części ogólnej, szczególnej, i wojskowej. Komentarz pozwala na rozwiązanie problemów pojawiających przy stosowaniu przepisów KK w praktyce... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie przepisów Kodeksu karnego. 

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. 

Stan prawny: 1.12.2022 r. z uwzględnieniem ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie 3 miesiące od opublikowania w Dz.U.

Publikacja prezentuje dwustan czyli posiada porównanie przepisu obecnie obowiązującego KK i przepisu po zmianie z 7.7.2022 r., a także komentarze do obu wersji przepisów. Pozwoli to w praktyce prawniczej na ocenę, która wersja przepisu – czy ta stara, czy nowa – jest względniejsza, czyli korzystniejsza w rozumieniu art. 4 KK dla klienta adwokata czy radcy prawnego oraz przygotowanie strategii procesu z uwzględnieniem tego faktu. Taka ocena, jaką należy zastosować regulację - starą czy nową - będzie jeszcze funkcjonowała przez około 2 lata od wejścia w życie ustawy zmieniającej KK z 7.7.2022 r.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zasad odpowiedzialności karnej;
 • pojęcia przestępstwa;
 • systemu stosowanych środków penalnych;
 • obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz
 • katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce.

Wydanie 6. uwzględnia omówienie najnowszych zmian Kodeksu karnego, wynikających z:

 • obszernej nowelizacji - ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2024), zmiany dotyczą m.in. minimalnego i maksymalnego wymiaru kary; kary grzywny i kary ograniczenia wolności; kary łącznej; dyrektyw sądowego wymiaru kary; zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców przestępstw; środków karnych; instytucji tzw. małego świadka koronnego; wprowadzenia do porządku prawnego nowej instytucji - przepadku pojazdu; zmiany wchodzą w życie 3 miesiące od opublikowania;
 • ustawy z 5.8.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), która m.in. poddaje kryminalizacji podawanie informacji o życiu prywatnym funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej, ponadto ma na celu zaostrzenie warunków przedterminowego zwolnienia oraz wprowadza nowe zasady związane z osadzaniem skazanych w jednostkach penitencjarnych; zmiany wchodzą w życie 1.1.2023 r.;
 • ustawy z 22.7.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726), która zaostrza karę za przestępstwa środowiskowe; zmiany weszły w życie 1.9.2022 r.
 • ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która wprowadza nowy środek karny, czyli zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów. Sąd będzie mógł orzec pozbawienie praw publicznych w wypadku każdego skazania za korupcję urzędniczą, płatną protekcję, łapownictwo wyborcze, odpłatne fałszerstwo dokumentu urzędowego, odpłatne nadużycie uprawnień kierowniczych oraz utrudnianie lub udaremnianie przetargu; nowelizacja weszła w życie 1.1.2022 r.;
 • ustawy z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), która zakłada karanie za uczestnictwo w szkoleniu mogącym umożliwić dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nowelizacja rozszerza zakres rozumienia „szkolenia na potrzeby terroryzmu" o samodzielne zapoznawanie się z treściami, które są rozpowszechniane lub publicznie prezentowane; nowelizacja weszła w życie 22.6.2021 r.;
 • ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), która eliminuje obowiązek zwrotu prawa jazdy przez kierującego do organu w przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów i zmienia podejście do sposobu liczenia biegu zakazu; nowelizacja weszła w życie 5.12.2020 r.;

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Premiera: 16 grudnia 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2200
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2200 g
 • ISBN: 978-83-8291-086-5
 • EAN: 9788382910865
 • Kod serwisu: 00935600

Kategorie

Tagi