Bestseller

Kodeks karny. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 332,10 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 295,20 zł
  Cena katalogowa: 369,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz do KK zawierający szerokie omówienie najnowszych zmian i aktualne orzecznictwo. Obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych w części ogólnej, szczególnej i wojskowej. Komentarz pozwala na rozwiązanie problemów pojawiających przy stosowaniu przepisów KK w praktyce... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie przepisów Kodeksu karnego. 

Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej KK. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. 

Stan prawny: 1.12.2022 r. z uwzględnieniem ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w życie 1.10.2023 r.

Publikacja prezentuje dwustan, czyli posiada porównanie przepisu obecnie obowiązującego KK i przepisu po zmianie z 7.7.2022 r., a także komentarze do obu wersji przepisów. Pozwoli to w praktyce prawniczej na ocenę, która wersja przepisu – czy ta stara, czy nowa – jest względniejsza, czyli korzystniejsza w rozumieniu art. 4 KK dla klienta adwokata czy radcy prawnego oraz przygotowanie strategii procesu z uwzględnieniem tego faktu. Taka ocena, jaką należy zastosować regulację - starą czy nową - będzie jeszcze funkcjonowała przez około 2 lata od wejścia w życie ustawy zmieniającej KK z 7.7.2022 r.

Suplement z omówieniem ostatnich zmian Kodeksu karnego wprowadzonych przez ustawę z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1834), a także ustawę z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych, ustawy – Kodeks postepowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860), które zostały uchwalone już po wydaniu komentarza dostępny do pobrania. Przejdź do suplementu ›

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zasad odpowiedzialności karnej;
 • pojęcia przestępstwa;
 • systemu stosowanych środków penalnych;
 • obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz
 • katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce.

Wydanie 6. uwzględnia omówienie najnowszych zmian Kodeksu karnego, wynikających z:

 • obszernej nowelizacji - ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.), zmiany dotyczą m.in. minimalnego i maksymalnego wymiaru kary; kary grzywny i kary ograniczenia wolności; kary łącznej; dyrektyw sądowego wymiaru kary; zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców przestępstw; środków karnych; instytucji tzw. małego świadka koronnego; wprowadzenia do porządku prawnego nowej instytucji - przepadku pojazdu; zmiany wchodzą w życie 1.10.2023 r.;
 • ustawy z 5.8.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), która m.in. poddaje kryminalizacji podawanie informacji o życiu prywatnym funkcjonariuszy organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusza Służby Więziennej, ponadto ma na celu zaostrzenie warunków przedterminowego zwolnienia oraz wprowadza nowe zasady związane z osadzaniem skazanych w jednostkach penitencjarnych; zmiany weszły w życie 1.1.2023 r.;
 • ustawy z 22.7.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726), która zaostrza karę za przestępstwa środowiskowe; zmiany weszły w życie 1.9.2022 r.
 • ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), która wprowadza nowy środek karny, czyli zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów. Sąd będzie mógł orzec pozbawienie praw publicznych w wypadku każdego skazania za korupcję urzędniczą, płatną protekcję, łapownictwo wyborcze, odpłatne fałszerstwo dokumentu urzędowego, odpłatne nadużycie uprawnień kierowniczych oraz utrudnianie lub udaremnianie przetargu; nowelizacja weszła w życie 1.1.2022 r.;
 • ustawy z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), która zakłada karanie za uczestnictwo w szkoleniu mogącym umożliwić dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nowelizacja rozszerza zakres rozumienia „szkolenia na potrzeby terroryzmu" o samodzielne zapoznawanie się z treściami, które są rozpowszechniane lub publicznie prezentowane; nowelizacja weszła w życie 22.6.2021 r.;
 • ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), która eliminuje obowiązek zwrotu prawa jazdy przez kierującego do organu w przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów i zmienia podejście do sposobu liczenia biegu zakazu; nowelizacja weszła w życie 5.12.2020 r.;

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2104
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2300 g
 • ISBN: 978-83-8291-086-5
 • EAN: 9788382910865
 • Kod serwisu: 00935600

Kategorie

Tagi