E-book gratis!

Przedsprzedaż

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy COVID-19

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Autor: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, mec. Joanna Jarguz, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki

Najnowszy komentarz do kodeksu pracy wraz z aneksem do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy... więcej ›

Opis książki

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!

Komentarz do ustawy KP + Aneks do specustawy

Komentarz zawiera w formie aneksu omówienie nowych regulacji dotyczących prawa pracy wynikających ze specustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). oraz ustawy nowelizującej ww. ustawę tj. projekt RCL ustawy z 21.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe ustawy wprowadzają szczególne i szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do istniejących w prawie pracy dotyczące m.in.:

 • pracy zdalnej,
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • renegocjacji warunków płacy i pracy w sytuacji pandemii,
 • dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych na skutek ww. kontroli,
 • przestoju oraz wynagrodzenia za przestój,
 • objęcia pracownika kwarantanną oraz zasad wypłaty świadczeń za okres kwarantanny, ważności badań okresowych,
 • podróży służbowych.

Kolejne, 5. wydanie komentarza do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem, a zatrudniającym go zakładem pracy.

Publikacja zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 21.2.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zmiany dotyczą udostępniania pracodawcy danych osobowych, zgody na przetwarzanie innych danych osobowych i danych biometrycznych, a także dotyczące monitoringu;
 • ustawy z 16.5.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), dotyczące:
  • dyskryminacji i równego traktowania: otwarcie katalogu przyczyn uzasadniających dyskryminację, z związku z czym każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników uznawane będzie za dyskryminację;
  • prawa do urlopu dla osoby najbliższej: rozszerzenie uprawnień do urlopu dla najbliższego członka rodziny o osoby inne niż matka i ojciec (np. babcia, brat);
  • wydawania świadectwa pracy: zmiana terminu na wydanie świadectwa, dłuższy termin na sprostowanie świadectwa pracy;
  • mobbingu: modyfikacja przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń przez ofiarę mobbingu poprzez usunięcie wymogu rezygnacji z pracy – dotychczas niezbędnego do skutecznego dochodzenia roszczenia;
  • przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy: doprecyzowanie przepisu dotyczącego podnoszenia zarzutu przedawnienia, potwierdzające, że w sporach pracowniczych sąd może uwzględnić ten zarzut wyłącznie na wniosek strony.
 • ustawy z 6.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która m.in. rozszerza odpowiedzialność materialną nieuczciwych pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych.
 • ustawy z 22.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która m.in. umożliwia zatrudnianie młodocianych pracowników, którzy nie ukończyli 15 roku życia w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określanej pracy;

Niniejsza pozycja wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunku pracy.

Promocja! Książka + e-book gratis

Zamów książkę Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy COVID-19, a w prezencie otrzymasz e-book Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus autorstwa Marka Rotkiewicza. Opracowanie przedstawia najważniejsze i najczęściej poruszane kwestie dotyczące wpływu koronawirusa na pracę.

Epidemia koronawirusa wywiera silny wpływ na wiele sfer życia, także na funkcjonowanie zawodowe. Ograniczanie ryzyka zakażenia skutkuje przeorganizowaniem pracy, w tym narzucaniem pracy zdalnej. Zamknięte przedszkola i żłobki to zarówno wolne dla wielu pracowników w nich zatrudnionych, jak też nieobecności w pracy rodziców, których dzieci do tych placówek uczęszczają. Pracownicy mogą być objęci kwarantanną, mogą mieć problemy z powrotami z podróży służbowych, czy też doznać w trakcie służbowego wyjazdu zakażenia wirusem.

E-book zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w zamówieniu w ciągu jednego dnia roboczego.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Premiera: 30 kwietnia 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1050
 • Waga: 1640 g
 • ISBN: 978-83-8198-564-2
 • EAN: 9788381985642
 • Kod serwisu: 00851200

Tagi