System Compliance

Przedsprzedaż

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze

System Compliance

Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
18 sierpnia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Książka przedstawia podstawowe wzory procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz wskazuje drogi ich wdrożenia w celu zminimalizowania nieprawidłowości mogących wystąpić w środowisku pracy. Autorzy omawiają zagrożenia i proponują rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego sygnalistów to początek nieuniknionych zmian prawa pracy, ale też szeroko rozumianej problematyki compliance.... więcej ›

Opis książki

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Książka przedstawia podstawowe wzory procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz wskazuje drogi wdrożenia tych procedur w zakładach pracy w celu zminimalizowania nieprawidłowości mogących wystąpić w środowisku pracy, co wyróżnia ją na tle innych opracowań na rynku.

Podstawą możliwości zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności za mobbing i dyskryminację jest wykazanie, iż w danym zakładzie pracy istnieją skuteczne procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz że są one stosowane. Pracodawca ma za zadanie wykazać, że nie ponosi winy w niewykonaniu zobowiązania, czyli, że zachował należytą staranność przy podejmowaniu działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Chodzi tu o liczne wielopłaszczyznowe rozwiązania, a nie wyłącznie o stworzenie samych procedur.

Zaplanowanie i praktyczne wdrożenie kompleksowych działań w tym zakresie jest nie do przecenienia, a skuteczne procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe powinny być wprowadzone przez każdego pracodawcę, niezależnie od skali i formy prowadzonej działalności. Publikacja pokazuje zagrożenia i daje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań.

Autorzy w jak najbardziej praktyczny sposób przedstawiają zagrożenia i proponują rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań. Istnieje szereg przesłanek ustawowych, które pokazują niezbędność tego rodzaju działań. Publikacja wychodzi naprzeciw nowym rozwiązaniom.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego sygnalistów [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.Urz. UE L Nr 305, s. 17] to początek nieuniknionych zmian systemu polskiego prawa pracy, ale też szeroko rozumianej problematyki compliance, czyli systemu, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa. Takie działanie ma chronić przedsiębiorstwo przed karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów wynikających z np. naruszenia przepisów prawa.

W części dotyczącej mobbingu omówiono następujące zagadnienia:

 • źródła obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi;
 • pojęcie mobbingu – w tym: jego rodzaje oraz przykłady, pozanormatywne ujęcie mobbingu, ujęcie zjawiska mobbingu w Kodeksie pracy, przesłanki, których wystąpienie jest konieczne do stwierdzenia mobbingu, czynniki wpływające na zaistnienie mobbingu, ciężar dowodu w zakresie faktów świadczących o mobbingu;
 • obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywający na pracodawcy – w tym: kwestia ochrony sygnalistów, prowadzenie działań w zakresie polityki antymobbingowej, konsekwencje prawne w przypadku zaistnienia mobbingu.

W części odnoszącej się do dyskryminacji przedstawiono:

 • pojęcie dyskryminacji;
 • źródła obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji spoczywające na pracodawcy – w tym: wyjaśniono pojęcie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej;
 • zakres podmiotowy dyskryminacji ze szczegółowym omówieniem ofiar dyskryminacji, którymi mogą być pracownicy, a także osoby niebędące pracownikami;
 • przesłanki dyskryminacji, tj.:
  • płeć,
  • wiek,
  • narodowość, pochodzenie etniczne, rasa,
  • religia i wyznanie,
  • niepełnosprawność,
  • przynależność związkowa,
  • przekonania polityczne,
  • orientacja seksualna,
 • zatrudnienie na czas określony, nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • obowiązek pracodawcy polegający na przeciwdziałaniu dyskryminacji z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego i podmiotowego;
 • konsekwencje prawne w przypadku naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu.

W części dotyczącej wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej ukazano to zagadnienie w zestawieniu z pojęciem kultury organizacji oraz przedstawiono rozwiązania dotyczące wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Ponadto w publikacja zawiera wzory potencjalnie skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, w tym:

 • wzór orzeczenia Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji;
 • wzór zawiadomienia w sprawie o podejrzenie popełnienia mobbingu;
 • wzór protokołu z posiedzenia Komisji do spraw przeciwdziałania mobbingowi;
 • przykład procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej na podstawie regulacji funkcjonujących w sp. z o.o.

Metodyka zawiera liczne przykłady z orzecznictwa odnoszące się do przedstawionych powyżej zagadnień dotyczących zarówno procedur antymobbingowych, jak i antydyskryminacyjnych.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do profesjonalistów – adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem pracy oraz szeroko rozumianym compliance. Będzie również przydatna dla pracodawców oraz pracowników HR.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Premiera: 18 sierpnia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 400
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1380 g
 • ISBN: 978-83-8235-314-3
 • EAN: 9788382353143
 • Kod serwisu: 00900600

Kategorie

Tagi