Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13

Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Redakcja: prof. Janusz Barta

Autor: prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska, dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ, dr Teresa Grzeszak, prof. Stefan Grzybowski †, prof. dr hab. Marian Kępiński †, dr Bartosz Kleban, dr Ewa Laskowska, dr Joanna Marcinkowska, prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, prof. dr hab. Andrzej Matlak, dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska, prof. Janina Preussner-Zamorska, prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr hab. Anna Wojciechowska, dr hab. Elżbieta Wojnicka †

Tom 13 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nowe, 4 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki w szczególności... więcej ›

Opis książki

Tom 13 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Nowe, 4 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki w szczególności zmiany wynikające z:

 • tzw. dużej nowelizacji Prawa autorskiego wprowadzonej ustawą z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Do najważniejszych zmian wynikających z tej noweli należą m.in. zmiany dotyczące tzw. dozwolonego użytku publicznego (w szczególności regulacji: pozwalającej na korzystanie z przemówień publicznych, a także fragmentów wykładów publicznych oraz innych wystąpień o podobnym charakterze; odnoszącej się do tzw. prawa cytatu; umożliwiającej na korzystanie z utworów w celu parodii, karykatury lub pastiszu – form ściśle powiązanych z prawem do wolności wypowiedzi oraz swobody artystycznej; umożliwiającej wykorzystanie rozpowszechnionych egzemplarzy utworów dla celów reklamy publicznej wystawy bądź publicznej sprzedaży) oraz uzupełniające katalog wynagrodzeń autorskich, które nie podlegają zrzeczeniu, zbyciu ani egzekucji;
 • ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), które mają charakter dostosowawczy do treści zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 • ustawy z 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1333), których celem jest dostosowanie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.Urz. UE L Nr 248, s. 15 ze zm.) w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową;
 • ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), które mają charakter dostosowujący, w szczególności w zakresie dostosowania nazw typów szkół oraz poziomów wykształcenia do nowych rozwiązań zastosowanych w nowej ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono takie kwestie jak:

 • geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa;
 • przedmiot prawa autorskiego (m.in. ochrona różnych kategorii utworów, części utworu, zbiorów danych, wyłączenia spod ochrony);
 • podmiot prawa autorskiego (m.in. twórca, współtwórcy, producenci, wydawcy);
 • autorskie prawa majątkowe (m.in. pojęcie, ogólna charakterystyka, poszczególne uprawnienia majątkowe);
 • autorskie prawa osobiste (m.in. pojęcie, prawo do autorstwa utworu oraz do decydowania o jego oznaczeniu, prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do integralności utworu, prawo twórcy do wykonania nadzoru autorskiego);
 • prawa pokrewne, takie jak prawa artystów wykonawców, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań, prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych;
 • dozwolony użytek chronionych utworów (m.in. kształtowanie się instytucji dozwolonego użytku, poszczególne formy dozwolonego użytku utworów: osobistego i publicznego);
 • umowy z zakresu prawa autorskiego (m.in. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, szczególne zasady wykładni dotyczące umów autorskich, , umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich, wynagrodzenie);
 • prawo do wizerunku i prawa adresata korespondencji (m.in. przedmiot ochrony, treść prawa do wizerunku i prawa adresata korespondencji, ograniczenia prawa do wizerunku, prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionych);
 • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (m.in. forma prawa, zadania w świetle prawa autorskiego, domniemania legitymacji i uprawnienia do zarządzania, wewnętrzne oraz zewnętrzne stosunki organizacji);
 • ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej (m.in. legitymacja czynna i bierna, przedawnienie);
 • ochrona autorskich dóbr osobistych (m.in. środki niemajątkowe ochrony dóbr osobistych, sankcje majątkowe, kumulacja roszczeń, zagadnienia procesowe);
 • tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych (m.in. zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie roszczeń, tymczasowe środki ochrony przy kontroli granicznej);
 • ochrona praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych, takich jak: Konwencja berneńska, Konwencja rzymska, Porozumienie TRIPS, Traktat WIPO o prawie autorskim, Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych;
 • prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (m.in. programy komputerowe, bazy danych, utwory multimedialne, sieci komputerowe).

Komentarz, oprócz wydawców, producentów i nadawców oraz samych twórców i artystów-wykonawców będzie z pewnością przydatny dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z tematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1356
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1962 g
 • ISBN: 978-83-255-8754-3
 • EAN: 9788325587543
 • Kod serwisu: 00667400

Kategorie