Reforma Prawa Administracyjnego

Nowe regulacje już od 1 czerwca 2017 r.

Największa od wielu lat nowelizacja KPA ma na celu usprawnić postępowanie oraz przyczynić się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Wyzwanie dla urzędników, pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych stanowi szeroki zakres zmian, krótki okres na przygotowanie się do ich wdrożenia, a także wprowadzenie instytucji dotychczas nieznanych polskiemu postepowaniu administracyjnemu, które zmieniają w istocie jego model.

Komentarze

Komentarze uwzględniają ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Prezentują w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmują najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny.

Autor: prof. dr hab. Barbara Adamiak, prof. dr hab. Janusz Borkowski †

PRZEJRZYSTE OMÓWIENIE SKOMPLIKOWANYCH ZAGADNIEŃ

Sprawdź publikację
Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski

NAJBARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY
Z DOSTĘPNYCH NA RYNKU

Sprawdź publikację
Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski

PAKIET WIEDZY W JEDNYM TOMIE

Sprawdź publikację
Autor: dr Robert Kędziora

ROZWIĄZANIE PRAKTYCZNYCH PROBLEMÓW

Sprawdź publikację

Zdaniem ekspertów

Andrzej
Kraczkowski
Prof. zw. dr hab.
Marek Wierzbowski

Zdaniem eksperta

Prof. zw. dr hab. Roman Hauser

USTAWY ORAZ AKTY WYKONAWCZE

NAJNOWSZY STAN PRAWNY

Wydanie: 24

bestseller wśród prawników

Kompleksowy zbiór aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Stan prawny: 22 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 943).

Sprawdź publikację

dla urzędów

Autor: Grzegorz Dragon, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz, Małgorzata Terlikowska

ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Sprawdź publikację
Autor: Sebastian Gajewski

odpowiedzi na problemy praktyki

Komentarz, skierowany do organów administracji publicznej, omawia wszystkie nowe instytucje wprowadzone do KPA. Prezentuje wykładnię nowych przepisów oraz praktyczne przykłady ich zastosowania. Zawiera także wzory pism, które będą wydawane na ich podstawie.

Sprawdź publikację

Zdaniem eksperta

dr Sebastian Gajewski

wzory pism

Autor: Paweł Drembkowski

Wzory dotyczące wszystkich etapów ogólnego postępowania administracyjnego, począwszy od przepisów ogólnych, poprzez wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, techniki postępowania, opłaty i koszty, wydanie decyzji, Skończywszy na postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym.

książka
z płytą CD

Sprawdź publikację

Polecamy również