Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Praktyczny poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Kompendium wiedzy poświęcone rządowemu wsparciu dla JST, skierowanemu na poprawę stanu dróg samorządowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Książka omawia pełen zakres wsparcia Funduszu, uwzględniając nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych, uchwaloną... więcej ›

Opis książki

Kompendium wiedzy poświęcone rządowemu wsparciu dla JST, skierowanemu na poprawę stanu dróg samorządowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Książka omawia pełen zakres wsparcia Funduszu, uwzględniając nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych, uchwaloną pod koniec 2020 r.

Czytelnicy znajdą w publikacji zarówno praktyczne omówienie sposobu wnioskowania o środki Funduszu na poszczególne zadania: powiatowe, gminne, mostowe, miejskie, obwodnicowe czy obronne, jak i szereg wzorów wykorzystywanych przy aplikowaniu o środki oraz ich rozliczaniu.

Tematyka książki koncentruje się na instrumencie finansowania dróg samorządowych wprowadzonych w 2018 r. jako Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie, po zmianie nazwy, zakres wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został znacząco rozszerzony.

W poradniku znajdą Państwo informację o:

 • sposobie podziału środków Funduszu na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego,
 • sposobie aplikowania o środki w ramach zadań powiatowych i gminnych,
 • trybie i sposobie dokonywania oceny wniosków,
 • obowiązkach sprawozdawczych i rozliczaniu środków Funduszu,
 • trybie przyjmowania i oceny wniosków na nowe rodzaje zadań wspierane środkami Funduszu,
 • sposobie przyznawania środków na nowe typy zadań: miejskie i obwodnicowe,
 • wydatkach kwalifikowanych w ramach dofinansowania środkami Funduszu,
 • sposobie rozliczania środków Funduszu niebędących dotacją.

Poradnik kompleksowo ujmuje kwestie prawne oraz praktykę funkcjonowania Funduszu opierając się o najnowsze wytyczne, niezbędne m.in. w pracy:

 • zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • pracowników urzędów miast, gmin, starostw powiatowych czy urzędów marszałkowskich, odpowiedzialnych za inwestycje drogowe,
 • pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w planowanie budżetu, w tym wydatków na infrastrukturę drogową,
 • osób odpowiedzialnych w samorządach za rozliczanie wydatków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Spis treści

Rozdział I. Zadania inwestycyjne w JST

 • 1. Uwarunkowania realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
 • 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
 • 3. Środki na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
 • 4. Porozumienia i inne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań
  • 4.1. Porozumienia w zakresie zarządzania drogami publicznymi
   • 4.1.1. Dotacje celowe
   • 4.1.2. Rozliczanie dotacji

Rozdział II. Doświadczenia w finansowaniu dróg samorządowych z programów rządowych

 • 1. Charakterystyka Funduszu Dróg Samorządowych
 • 2. Wsparcie samorządowej infrastruktury drogowej w latach 2008–2018
 • 3. Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych
 • 4. Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 • 5. Okres obowiązywania ustawy

Rozdział III. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 • 1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jako fundusz celowy
 • 2. Roczny plan finansowy Funduszu
 • 3. Obsługa bankowa funduszy celowych, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • 4. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rozdział IV. Finansowanie zadań związanych z rozwojem dróg samorządowych

 • 1. Źródła finansowania Funduszu i cel ich przeznaczenia
  • 1.1. Środki Funduszu a dotacje
  • 1.2. Podział środków Funduszu
  • 1.3. Porozumienie w zakresie zadań gminnych i zadań powiatowych
 • 2. Zasady finansowania i dofinansowania środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 2.1. Zasady dofinansowania zadań powiatowych i zadań gminnych
  • 2.2. Zasady dofinansowania zadań mostowych
   • 2.2.1. Program Mosty dla Regionów
    • 2.2.1.1. Podstawa prawna realizacji Programu
    • 2.2.1.2. Zakres programu Mosty dla Regionów
    • 2.2.1.3. Kryteria oceny inwestycji w programie
    • 2.2.1.4. Wymagania techniczno-budowlane
    • 2.2.1.5. Przedmiot wsparcia i budżet programu Mosty dla Regionów
    • 2.2.1.6. Zasady naboru i weryfikacji wniosków do Programu
    • 2.2.1.7. Wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowej przyznanej w ramach programu Mosty dla Regionów
  • 2.3. Zasady dofinansowania zadań obwodnicowych
  • 2.4. Zasady dofinansowania zadań miejskich
 • 3. Przeprowadzanie naboru w ramach środków Funduszu
  • 3.1. Nabory na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych
   • 3.1.1. Składanie oraz ocena wniosku o dofinansowanie
   • 3.1.2. Umowy o udzielenie dofinansowania
   • 3.1.3. Kwalifikowalność wydatków
   • 3.1.4. Kontrola
 • 4. Nabór na dofinansowanie zadań mostowych
 • 5. Nabór na dofinansowanie zadań obwodnicowych
 • 6. Nabór na dofinansowanie zadań miejskich
 • 7. Zasady finansowania zadań obronnych
 • 8. Rola ministra właściwego do spraw transportu w koordynacji sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy
 • 9. Działania informacyjne

Rozdział V. Doświadczenia w realizacji FDS

 • 1. Wykonanie pierwszej edycji Funduszu
 • 2. Wykonanie przychodów Funduszu
 • 3. Podział środków Funduszu na województwa w latach 2019–2021

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 150
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8235-551-2
 • EAN: 9788382355512
 • Kod serwisu: 00898200

Kategorie

Tagi