Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych. Przepisy te ulegają ciągłym zmianom. Ostatnie z nich dotyczą reformy wychowania przedszkolnego (i sposobów jej... więcej ›

Opis książki

Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych. Przepisy te ulegają ciągłym zmianom. Ostatnie z nich dotyczą reformy wychowania przedszkolnego (i sposobów jej finansowania) oraz zasad rekrutacji do przedszkoli szkół. Reforma rozłożona jest na lata 2013-2017. Jednak najwięcej stosownych uchwał oraz wdrożenie odpowiednich procedur należy dokonać w 2014 r. Co do nowych zasad rekrutacji wprowadzono okres przejściowy na lata 2014-2016, gdzie ciężar prawidłowego zorganizowania procesów rekrutacji spada na dyrektorów. Nowe przepisy dają rodzicom możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły w sprawie odmowy przejęcia ucznia do szkoły (przedszkola).

Książka jest poradnikiem dla organów prowadzących i dyrektorów szkół. Wyjaśnia jak:

 • optymalizować wydatki na oświatę (tworzenie GZEAS-ów, łączenie szkół w zespoły, likwidacja szkół, przekazywanie szkół do prowadzenia przez inne podmioty);
 • wdrożyć w życie reformę wychowania przedszkolnego (wraz z wzorami uchwał i regulaminów);
 • dokonać rekrutacji dzieci i uczniów do publicznych przedszkoli i szkół na nowych zasadach oraz przygotować się na procedurę odwoławczą od wyników rekrutacji (wraz z wzorami wniosków, oświadczeń, zarządzeń, protokołów);
 • przebiega proces finansowania oświaty przez budżet państwa (dotacje na wychowanie przedszkolne, subwencje);
 • finansować zadania oświatowe (pomoc materialna, dożywianie, dowożenie uczniów);
 • dokonywać ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • funkcjonują organy publiczne jednostek oświatowych: dyrektora, rad pedagogicznych i organów społecznych;
 • stworzyć regulamin wynagradzania, ustalić wynagrodzenie nauczycielskie, naliczyć odpis na ZFŚS;
 • zakładać, prowadzić, przekazywać i likwidować jednostki oświatowe.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się ponad 40 wzorów dokumentów związanych z organizowaniem i zarządzaniem jednostkami oświatowym; m.in.:

Wzory związane z reformą przedszkolną:

 • Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1d ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
 • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenia niepublicznego przedszkola na terenie Miasta;
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert;
 • Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
 • Uchwała o sieci szkół;
 • Uchwała o powołaniu zespołu szkolno przedszkolnego powstałego w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole;
 • Uchwała (wraz z aktem założycielskim i statutem) o utworzeniu zespołu szkolno - przedszkolnego ze szkoły podstawowej i przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły;
 • Uchwała w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.

Wzory związane z rekrutacją

 • Wniosek o przyjęciu do przedszkola;
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
 • Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata;
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego;
 • Zarządzenie powołania Komisji Rekrutacyjnej;
 • Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego w roku szkolnym;
 • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
 • Uzasadnienie odmowy przyjęcia;
 • Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
 • Rozstrzygnięcie Dyrektora Publicznego Przedszkola w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Pozostałe wzory

 • Uchwała o przekazanie szkoły lub przedszkola;
 • Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych;
 • Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w drodze umowy Stowarzyszeniu;
 • Umowa o przekazanie szkoły;
 • Porozumienie w sprawie zakładania i prowadzenia szkoły lub placówki przez JST, dla której prowadzenie i zakładanie tej szkoły nie jest zadaniem własnym;
 • Uchwała o połączeniu szkół w zespół szkół;
 • Regulamin rady rodziców.

Recenzja książki:

Książka o: zadaniach organu prowadzącego i dyrektora.

Książka dla: jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów, głównych księgowych, księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sfery budżetowej.

Dlaczego warto ją mieć: Publikacja wskazuje jak optymalizować wydatki na oświatę (tworzenie GZEAS-ów, łączenie szkół w zespoły, likwidacja szkół, przekazywanie szkół do prowadzenia przez inne podmioty). Pomaga też wdrożyć w życie reformę wychowania przedszkolnego (wraz z wzorami uchwał i regulaminów). Dzięki lekturze można się dowiedzieć, jak przebiega proces finansowania oświaty przez budżet państwa (dotacje na wychowanie przedszkolne, subwencje), a także jak finansować zadania oświatowe (pomoc materialna, dożywianie, dowożenie uczniów). Może być pomocna przy dokonywaniu ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Ułatwi przygotowanie regulaminu wynagradzania. Pomoże naliczyć odpis na ZFŚS. Wskazuje na sposób funkcjonowania organów publicznych jednostek oświatowych: dyrektora, rad pedagogicznych i organów społecznych. Omówiono w niej też tematy związane z zakładaniem, prowadzeniem, przekazywaniem i likwidowaniem jednostki oświatowej. Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się ponad 40 wzorów dokumentów związanych z organizowaniem i zarządzaniem jednostkami oświatowymi; m.in.: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert; Uchwała o przekazanie szkoły lub przedszkola; Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych; Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w drodze umowy Stowarzyszeniu; Umowa o przekazanie szkoły; Uchwała o połączeniu szkół w zespół szkół; Regulamin rady rodziców.

Recenzja ukazała się 28 lipca 2014 roku w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna" w specjalistycznym dodatku "Rachunkowości i audyt"

Recenzja książki:

Publiczne jednostki oświatowe to odpowiednia lektura dla organów prowadzących oraz dyrektorów szkół. Uwzględniono w niej ostatnie zmiany w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach wykonawczych do niej. Dotyczą one reformy wychowania przedszkolnego (została rozłożona na lata 2014-2016) oraz zasad rekrutacji do przedszkoli i szkół.

Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół mogą się z niej dowiedzieć jak zakładać, przekazywać i likwidować jednostki oświatowe, jak optymalizować wydatki na oświatę i jak wdrożyć w życie reformę wychowania przedszkolnego.

Opracowanie zawiera także wzory aktów prawa lokalnego. Do książki dołączona jest płyta CD z wzorami dokumentów związanych z organizowaniem i zarządzaniem jednostkami oświatowymi (uchwały, regulaminy, zarządzania, decyzje, protokoły).

Recenzja ukazała się 30 września 2014 roku w gazecie "Rzeczpospolita" w specjalistycznym dodatku "Administracja"

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 594
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 996 g
 • ISBN: 978-83-255-6584-8
 • EAN: 9788325565848
 • Kod serwisu: 00564100

Kategorie