Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 135,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz ma na celu omówienie zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także pokazania zakresu pomocy udzielanej przez wskazane podmioty osobom dotkniętym taką przemocą oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W komentarzu omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy o ochronię danych osobowych i wszystkie elementy Niebieskiej Karty... więcej ›

Opis książki

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania różnych instytucji publicznych w tym zakresie. Kolejnym elementem tego systemu jest rozporządzenie które weszło w życie we wrześniu 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta. Wprowadzenie formularzy oraz ustanowienie obowiązku ich wypełniania przez przedstawicieli pięciu podmiotów: Policję, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświatę i gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych zainicjowało okres szerokiego włączenia przedstawicieli poszczególnych zawodów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na szerszą skalę. Równolegle do zmian w samej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie następowały zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci) oraz w kodeksie karnym (zmiana wnioskowego tryby ścigania przestępstwa zgwałcenia). Punktem kulminacyjnym budowania podstaw obecnie obowiązującego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie było wejście w życie w dniu 1 sierpnia 2015 r. w krajowym porządku prawnym konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zdobyta przez autora praktyka pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny.

Dzięki tej publikacji Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak:

 • Odseparować sprawcę przemocy od ofiary?
 • Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty?
 • Powołać zespół interdyscyplinarny?
 • Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
 • Współpracować w zakresie wymiany informacji pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi?
 • Rozpoznać symptomy rodziny gdzie występuje przemoc?

Większość obowiązków i procedur wynikających ze stosowania ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na samorządach gminnych (w tym głównie na ośrodkach pomocy społecznej). Dlatego ważne jest, aby gminy precyzyjnie opracowywały diagnozę zjawiska przemocy na własnym terenie, przygotowywały programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar. Istotne jest też, by zapewniły ofiarom przemocy domowej łatwo dostępne i kompleksowe poradnictwo specjalistyczne oraz zwiększyły bazę lokalową.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 236
 • Waga: 440 g
 • ISBN: 978-83-8198-193-4
 • EAN: 9788381981934
 • Kod serwisu: 00831800