Bestseller

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem regulacji uchwalonych 7 lipca 2023 r. W praktyczny sposób omawia najbardziej istotne problemy związane z gospodarką nieruchomościami. Zawiera najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz inne ustawy mające związek z przepisami... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Publikacja poza szczegółową wykładnią przepisów ustawy, w praktyczny sposób omawia najbardziej istotne problemy związane z gospodarką nieruchomościami, uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz inne ustawy mające związek z przepisami ww. regulacji.

W Komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • podziału i scalania nieruchomości,
 • pierwokupu;
 • wywłaszczania;
 • wyceny nieruchomości;
 • gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 14.4.2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2023 r. poz. 1113), w której rozszerzono katalog celów publicznych o budowę, przebudowę i utrzymanie elektrowni szczytowo-pompowej oraz inwestycji towarzyszącej;
 • ustawy z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3146; Dz.U. z 2023 r. poz. 1463), dotyczącej umożliwienia nabycia prawa własności gruntów, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe i zmiany zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego;
 • ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3185; Dz.U. z 2023 r. poz. 1506), która w art. 124 dotyczącym rokowań z właścicielem nieruchomości, która ma być przedmiotem decyzji w zakresie ograniczenia sposobu korzystaniu nieruchomości, wprowadza odwołanie do przepisów art. 114 ust. 1 i 2 oraz art. 115 ustawy, a wiec utrwalonych w praktyce procedur stosowanych przy wywłaszczeniach;
 • ustawy z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3097; Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), która uchyla i modyfikuje kilka przepisów w związku z nowelizacją przepisów PlanZagospU i zastąpieniem stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym gminy;
 • ustawy z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3238; Dz.U. z 2023 r. poz. 2029), która proponuje zmiany w art. 19 ust. 1 pkt 1 regulującym współdziałanie organów w procedurze obrotu nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2349), dotyczącej nowych zasad ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Dział I. Przepisy ogólne

 • Art. 1–9a

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

 • Rozdział 1. Zasady ogólne
 • Art. 10–19
 • Rozdział 2. Zasoby nieruchomości
 • Art. 20–26
 • Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
 • Art. 27–36
 • Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości
 • Art. 37–42
 • Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd
 • Art. 43–50
 • Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
 • Art. 51–61
 • Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 • Art. 62–66
 • Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
 • Art. 67–91

Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości

 • Rozdział 1. Podziały nieruchomości
 • Art. 92–100
 • Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości
 • Art. 101–108
 • Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości
 • Art. 109–111a
 • Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości
 • Art. 112–127
 • Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • Art. 128–135
 • Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Art. 136–142a
 • Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • Art. 143–148b

Dział IV. Wycena nieruchomości

 • Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości
 • Art. 149–159
 • Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości
 • Art. 160–173
 • Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości
 • Art. 173a–173c

Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe
 • Art. 174–178
 • Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Art. 179–183a
 • Rozdział 3. Zarzadzanie nieruchomościami
 • Art. 184–190a
 • Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
 • Art. 191–197a

Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych

 • Art. 198–198f

Dział VIA. Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • Art. 198g–198l

Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

 • Rozdział 1. Przepisy przejściowe
 • Art. 199–233
 • Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 234–239
 • Rozdział 3. Przepisy końcowe
 • Art. 240–242

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1368
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1810 g
 • ISBN: 978-83-8291-064-3
 • EAN: 9788382910643
 • Kod serwisu: 00950600

Kategorie

Tagi