Grundriss des polnischen Rechts

Niemieckojęzyczna seria Zarys prawa polskiego obejmuje około 20 publikacji, z których każda dotyczy wybranej dziedziny polskiego prawa. Szczególną zaletę serii stanowią prawnoporównawcze odwołania do systemu niemieckiego. Seria ta umożliwia pogłębienie wiedzy na temat polskiego systemu prawnego i jego terminologii, przez co jest znakomitym narzędziem dla prawników z niemieckiego obszaru językowego.

Książki przeznaczone są także dla niemieckich studentów, zwłaszcza uczestników międzynarodowych wymian studenckich, dla naukowców, przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy pracują w środowisku polsko-niemieckim oraz dla osób uczących się fachowej terminologii prawniczej w języku polskim i niemieckim.

Autorzy książek z serii są absolwentami Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Die Buchreihe Grundriss des polnischen Rechts umfasst ca. 20 Publikationen, von denen jede einen bestimmten Bereich des polnischen Rechts in den Grundziigen behandelt. Ihren besonderer Vorteil stellen die rechtsvergleichenden Verweise auf das deutsche Rechtssystem dar. Sie vermittelt Kenntnisse über das polnische Recht sowie dessen Terminologie und ist somit Bildungsinstrument für Juristen aus dem deutsprachigen Raum.

Zielgruppe sind vor allem deutsche Studierende (insb. Teilnehmer der Austauschprogramme), Akademiker, binational arbeitende Vertreter der juristischen Berufe bzw. die deutsche und polnische juristische Fachsprache lernende Personen.

Autoren der Buchreiche sind Absolventen der Europa Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und der Adam Mickiewicz Universität in Posen.