Informacja w administracji publicznej

Spojrzenie na informacje w administracji z trzech perspektyw!

Kwartalnik "Informacja w administracji publicznej" to całościowe uporządkowanie problematyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w jednostkach i instytucjach administracji publicznej. Specjalistyczne materiały publikowane w kwartalniku są omawiane z trzech perspektyw tj. informacji publicznej, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

Kwartalnik jest dedykowany potrzebom: jednostek samorządu terytorialnego urzędów centralnych (ministerstwa, urzędy, stacje, inspektoraty, sądy i prokuratura), jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych samorządu. Artykuły będą również pomocne dla inspektorów ochrony danych (IOD), pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie informacji publicznej, sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 • Informacja w administracji publicznej nr 4/2020
  Temat numeru: Informacje niejawne i chronione Odmowa dostępu a informacje niejawne i ustawowo chronione Prawo do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego. Podstawą ograniczenia tego...
  Seria: Informacja w administracji publicznej
  Rok wydania: 2020
  104,50 zł 110,00 zł
  Temat numeru: Informacje niejawne i chronione Odmowa dostępu a informacje niejawne i ustawowo chronione Prawo do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego. Podstawą ograniczenia tego...