Komentarze anglojęzyczne Beck Hart Nomos

Prestiżowa seria komentarzy anglojęzycznych z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, wydana staraniem liderów na rynku literatury prawniczej - niemieckich wydawnictw C.H.Beck i Nomos, we współpracy z oksfordzkim wydawnictwem Hart Publishing pod wspólną marką BECK•HART•NOMOS.

Grono autorskie, gromadzące wybitnych międzynarodowych prawników, przybliża specjalistyczne obszary tematyczne w formie komentarzy oraz opracowań monograficznych, z takich obszarów tematycznych jak: międzynarodowy arbitraż i alternatywne metody rozstrzygania sporów, międzynarodowe prawa umów, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, prawo handlowe, prawa konkurencji, zamówienia publiczne, unijne prawo traktatowe.

Publikacje w tej serii omawiają instytucje prawne mniej znane polskim specjalistom, a które będę wpływać w coraz większym stopniu na praktykę stosowania prawa w związku z harmonizacją i unifikacją prawa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa perspektywa pozwoli polskim prawnikom skorzystać z doświadczeń jurystów w innych jurysdykcjach i podpowiedzieć wzorce postępowania, które znalazły uznanie w dorobku orzeczniczym sądów brytyjskich, niemieckich, amerykańskich, czy w arbitrażu międzynarodowym.

Prezentowane publikacje zostały napisane przez znawców prawa, którzy znaleźli uznanie w światowej doktrynie prawa. Stąd należy także wnosić, że omawiane regulacje będą inspirować polskich prawników i wpływać na kształt przyszłych regulacji w prezentowanych powyżej obszarach. Mamy nadzieję, że prezentowana seria pozwoli polskim prawnikom skorzystać z doświadczeń innych krajów. Dla wielu czytelników, dodatkowym atutem publikacji może być gotowy, nie wymagający tłumaczenia tekst komentarza, który można bezpośrednio wykorzystać podczas komunikacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi i klientami.