Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do art. 16–17, 29–30, 33–35, 37–38, 40, 46, 64–65, 67–71, 87–871, 126–1261, 133, 153, 174, 177, 187–1871, 207, 217, 249, 278, 300, 367–369, 372, 378, 381, 3981–3985, 3987, 39813, 4841–50513, 50528–50537, 747, 7531, 787–7871,... więcej ›

Opis książki

Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do art. 16–17, 29–30, 33–35, 37–38, 40, 46, 64–65, 67–71, 87–871, 126–1261, 133, 153, 174, 177, 187–1871, 207, 217, 249, 278, 300, 367–369, 372, 378, 381, 3981–3985, 3987, 39813, 4841–50513, 50528–50537, 747, 7531, 787–7871, 789–7891, 8191, 865–8662, 10641–106423 KPC, art. 1–2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych i przepisów powiązanych prezentuje całościowo problematykę związaną z postępowaniem w sprawach gospodarczych, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381). Ustawa ta przewiduje m.in.: likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, wprowadzenie zażalenia poziomego, udział w postępowaniu organizacji pozarządowych oraz zmiany dotyczące egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Autorzy przedstawiają i systematyzują najważniejsze orzecznictwo m.in. Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak również najważniejsze poglądy doktryny dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie w sprawach gospodarczych.

Publikacja zawiera m.in. komentarz do artykułów dotyczących:

 1. Pojęcia sprawy gospodarczej (art. 2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych):
  • sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • sprawy ze stosunków spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 i art. 479–490 KSH,
  • sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
  • sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego oraz sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
  • sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów właściwości gospodarczej,
  • sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych,
  • sprawy o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu,
  • inne sprawy gospodarcze;
 2. Aspektów podmiotowych postępowania w sprawach gospodarczych:
  1. sąd gospodarczy (art. 1 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych):
   • właściwość rzeczowa sądu (art. 16–17 KPC),
   • właściwość miejscowa sądu (art. 29–30, 33–35, 37–38, 40, 46 KPC);
  2. zdolność sądowa i procesowa stron postępowania w sprawach gospodarczych (art. 64–65, 67–71 KPC)
   • strona będąca osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   • spółki osobowe,
   • wspólnicy spółek osobowych,
   • lnne jednostki organizacyjne mające zdolność sądową,
   • spółki kapitałowe,
   • wspólnicy spółek kapitałowych,
   • inne osoby prawne;
  3. reprezentacja przedsiębiorcy w procesie:
   1. zasady ogólne dotyczące pełnomocnictwa procesowego (art. 87 KPC),
   2. przymus adwokacko-radcowski (art. 871 KPC);
 3. Wybranych aspektów postępowania przed sądem I instancji:
  • pisma procesowe (art. 126-1261 KPC),
  • pozew (art. 187-1871 KPC),
  • doręczenia (art. 133 KPC),
  • posiedzenie przy drzwiach zamkniętych. Tajemnica przedsiębiorstwa (art. 153 KPC),
  • zawieszenie postępowania (art. 174, 177 KPC),
  • gromadzenie materiału procesowego (art. 207, 217 KPC),
  • specyfika dowodu z dokumentu (art. 249 KPC),
  • dowód z opinii biegłego (art. 278 KPC),
  • dowód z przesłuchania stron (art. 300 KPC);
 4. Zaskarżania orzeczeń w sprawach gospodarczych:
  1. apelacja:
   • sposób i termin wnoszenia apelacji (art. 367-369, 372 KPC),
   • granica i zakres rozpoznania apelacji (art. 378 KPC),
   • tzw. nowości w postępowaniu apelacyjnym (art. 381 KPC);
  2. skarga kasacyjna:
   • dopuszczalność skargi kasacyjnej (art. 3981–3982, 3984, 3985, 3987 KPC),
   • podstawy skargi kasacyjnej (art. 3983 KPC),
   • granica i zakres rozpoznania skargi kasacyjnej (art. 39813 KPC);
 5. Wybranych postępowań odrębnych:
  • postępowanie nakazowe (art. 4841–497 KPC),
  • postępowanie upominawcze (art. 4971–505 KPC),
  • postępowanie uproszczone (art. 5051–50513 KPC),
  • elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50537 KPC);
 6. Postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego:
  • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747, 7531 KPC),
  • tytuły egzekucyjne (art. 787–7871, 789–7891 KPC),
  • tok postępowania egzekucyjnego (art. 8191 KPC),
  • egzekucja z ruchomości (art. 865–8662 KPC),
  • egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641–106413 KPC),
  • egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414–106423 KPC).

Pod każdym komentarzem do artykułu zamieszczono szczegółowy komentarz oraz przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżnione są ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Autorami publikacji są: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (radca prawny), Łukasz Bierski (radca prawny), Aleksandra Klich, dr Tomasz Radkiewicz (SSO), którzy prowadzą liczne szkolenia dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a także aplikantów na aplikacji ogólnej w KSSiP w Krakowie.

Opracowanie przygotowano z myślą zarówno o praktykach – osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną, tj. sędziach, radcach prawnych i adwokatach, jak i teoretykach. Publikacja stanowi również nieocenioną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa oraz przedsiębiorców występujących jako strony w postępowaniu cywilnym.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: mec. Łukasz Bierski, dr Aleksandra Klich, SSR dr Tomasz Radkiewicz

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 392
 • Waga: 484 g
 • ISBN: 978-83-255-6713-2
 • EAN: 9788325567132
 • Kod serwisu: 00579500

Tagi