Zapowiedź

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-424(12) KPC

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
  • 141,55 zł z VAT
    Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
    5% taniej
    Promocyjna cena przed premierą
  • Koszt dostawy od 0 zł!

    Wysyłka w dniu premiery [?]

    Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie... więcej ›

Więcej o książce

Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367–42412 KPC prezentuje całą problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa.

W komentarzu szczegółowo omówiono następujące środki odwoławcze:

  1. apelację,
  2. zażalenie,
  3. skargę kasacyjną,
  4. skargę na orzeczenie referendarza sądowego,
  5. wznowienie postępowania,
  6. skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Ponadto w publikacji omówiona została skarga nadzwyczajna, która wchodzi w życie 3.4.2018 r. na podstawie ustawy 8.12.2018 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Przysługuje ona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

  1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP,
  2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego
  4. orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Prezentowany komentarz, dzięki praktyce prawniczej Autorki i dokonanej analizie orzecznictwa w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do sporządzenia środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Istotną zaletą publikacji jest skoncentrowanie się na aspektach praktycznych, takich jak: dopuszczalność, podstawy środka zaskarżenia, legitymacja procesowa, termin, wymagania formalne, skutki wniesienia danego środka, które mają ułatwić jego skuteczne złożenie. Ogromne znaczenie praktyczne ma wybór orzecznictwa przyporządkowany zagadnieniom omawianym w każdym artykule. W komentarzu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Kolejne 2. wydanie publikacji uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Nr projektu UD309). Jedną ze zmian jest wyeliminowanie sprawdzonej w praktyce wieloletniej możliwości wniesienia środka zaskarżenia bez uprzedniego wyczerpania procedury związanej ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Prezentowana książka:

  • radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie środków zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
  • aplikantom adwokackim i radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do sporządzenia pism procesowych,
  • zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Książka ta szczególnie polecana jest dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów kierunków prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu cywilnego
  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych,
  • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
  • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
  • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Szczegóły

Premiera: Czerwiec 2019 r.
Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-812-8555-1
Liczba stron: 640
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami