Komentarze & Linia orzecznicza

Nowatorska forma komentarza, dostosowana do potrzeb młodych prawników. Komentarz do przepisów ▪ Linia orzecznicza ▪ Wskazówki dla praktyki

  • Najnowsza seria komentarzowa, uwzględniająca zmiany na rynku prawniczym i potrzeby młodych praktyków, wykonujących zawody prawnicze.
  • Profesjonalne i przystępne objaśnienie zasad stosowania prawa materialnego i funkcjonowania procedur sądowych.
  • Praktyczne ujęcie zagadnień, wyjaśniające stosowanie przepisów w praktyce prawniczej.
  • Wskazówki ważne dla praktyki, umożliwiające m.in. sporządzanie pism procesowych, przygotowanie opinii prawnej, profesjonalne przygotowanie do obrony klienta.
  • Przegląd najnowszego orzecznictwa, przyporządkowany do poszczególnych zagadnień.
  • Formuła komentarzowa, pozwalająca na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.