Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W publikacji skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.), oraz... więcej ›

Opis książki

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym.

W publikacji skomentowano przepisy:

 • ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.), oraz
 • ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.).

Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) weszła w życie 1.1.2017 r. na podstawie art. 1 ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.).

Uchwalając niniejszą ustawę ustawodawca miał na celu podniesienie jakości zarządzania mieniem państwowym, w tym nadzoru właścicielskiego, poprzez zmianę funkcjonowania dotychczasowego modelu. Głównymi założeniami nowego systemu zarządzania mieniem państwowym, które wynikają z obu komentowanych ustaw są:

 • zniesienie działu Skarb Państwa oraz wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 • likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa,
 • przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa,
 • określenie nowego modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • znaczącą korektę zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • ujednolicenie zasad uzyskiwania zgód przez państwowe osoby prawne na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych,
 • zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

W komentarzu omówiono wszystkie najnowsze zmiany, m.in. zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3053).

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

 • wykonywanie praw z akcji,
 • wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających,
 • rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 • wykonywanie praw z akcji w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
 • zarządzanie mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje,
 • nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych,
 • ewidencja mienia Skarbu Państwa.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków, tj. organów administracji publicznej, kierowników jednostek w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 486
 • Wymiary: 121x192 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-8158-129-5
 • EAN: 9788381581295
 • Kod serwisu: 00776200

Kategorie