Zapowiedź

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa o fundacji rodzinnej. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Marzec 2022 r.
Powiadomienie o premierze ›

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa o fundacji rodzinnej. Komentarz to kompleksowa regulacja dotycząca sukcesji przedsiębiorstw oraz fundacji rodzinnych. Celem publikacji jest... więcej ›

Opis książki

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa o fundacji rodzinnej. Komentarz to kompleksowa regulacja dotycząca sukcesji przedsiębiorstw oraz fundacji rodzinnych. Celem publikacji jest przede wszystkim ukazanie walorów wielopokoleniowej sukcesji, pozwalającej pogodzić interesy związane z działalnością gospodarczą i interesy prywatne.

Prezentowana pozycja to przede wszystkim to kompilacja dwóch powiązanych ze sobą regulacyjnie ustaw.

W pierwszej części Autor dokonuje objaśnienia wszelkich problemów prawnych, jakie pojawiły się w związku ze stosowaniem ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 170). W komentarzu uwzględniono liczne zmiany, wprowadzone ustawą z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), która weszła w życie 1.1.2020 r., a także:

 1. zmieniła ogólne określenie przedmiotu ustawy z „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" na o „zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw";
 2. rozszerzyła zakres przedmiotowy ustawy, który reguluje art. 1 ustawy o kolejne dwa punkty:
  a) zarząd spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka;
  b) przejęcie koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, zwanych dalej „decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem;
 3. dodała nowy rozdział 7a: „Decyzje związane z przedsiębiorstwem w przypadku zbycia przedsiębiorstwa" (art. 45a–45e);
 4. dodała nowy rozdział 11a: „Tymczasowe wykonywanie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie" (art. 60a–60j).

W drugiej części znajduje się komentarz do ustawy o fundacji rodzinnej, która wchodzi w życie 1.1.2022 r. Celem ustawy jest przede wszystkim kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodanie do systemu prawa instytucji służącej do kumulowania rodzinnego majątku, pozwalającego na utrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Prawodawca dąży do tego, aby fundacja rodzinna zminimalizowała ryzyko nieudanej sukcesji i zagwarantowała kontynuację działalności biznesowej. Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma przede wszystkim chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób wskazanych przez fundatora. Ustawa o fundacji rodzinnej reguluje kwestie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej oraz prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i osób dziedziczących działalność gospodarczą po spadkodawcy, ponieważ ustawa ułatwia dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy, w okresie, co do zasady, między otwarciem spadku a jego działem. Ponadto będzie ona przydatna także sędziom, adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom zawodów prawniczych.

Szczegóły