Księgi pamiątkowe

Szerokie spektrum poruszanych tematów.

Księgi pamiątkowe stanowią zbiory tekstów będących naukową refleksją, która jest dedykowana jubilatom. Dzieła zebrane w serii z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów, pozwalają na pogłębienie wiedzy z konkretnego zakresu. Publikacje kierowane są zarówno do teoretyków jak i praktyków prawa.